Версія для друку Версія для друку

Журналісти в інформаційній війні

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій, комунікаційних мереж, засобів зв’язку і доступу до різноманітної інформації, доводить те, що людство перебуває в епосі інформаційної цивілізації, провідною ознакою котрої є формування глобального інформаційного простору. Нині навряд чи можна назвати хоч одну державу вилучену із загального інформаційно-комунікативного простору та незалежну від інформаційних потоків, котрі швидко формують нову дійсність, впливаючи на економічну, політичну, соціокультурну, оборонну й інші частини процесів розвитку суспільства. Розуміння важливості та цінності інформації утворили якісно новий тип протиборства між державами в інформаційній галузі, що з кожним роком набуває панівного характеру, стає основою світового розвитку.
Найвищою та найнебезпечнішою формою такої боротьби є інформаційна війна, котра не завдає видимих матеріальних та фізичних руйнувань, а у той же час ефективно змінює погляди, цілі, настрої соціуму, вводять його в оману, десинхронізує управлінські процеси, іншими словами вражає суспільство в усіх галузях його життєдіяльності. Інформаційна експансія щодо України і висока ймовірність її втягнення в майбутні інформаційні війни диктує важливість дослідження цього питання і вироблення конкретних засад інформаційної боротьби, які повинні стати базою формування та реалізації політики забезпечення національних інтересів на інформаційному рівні, і створення національної системи інформаційної безпеки України. Ціль кожної інформаційної кампанії полягає в необхідності переконати українську та світову суспільну думку в тому, що правлячий режим в Україні, незалежно від правлячої партії, є недемократичним, чи корумпованим або авторитарним. У 2014–2019 рр. така інформаційна війна велася найбільш агресивно і фактично формувала необхідне пропагандистське підґрунтя для виправдання військової агресії.
Проте саме при висвітленні конфліктів справжня журналістика має основне значення. У конфліктних ситуаціях роль засобів масової інформації має важливе значення для надання громадськості правдивої, повної та неупередженої інформації. Належні методи та підходи журналістики, пов’язаної з висвітленням конфліктів, дають можливість засобам масової інформації надавати громадськості більш повну, достовірну та об’єктивну інформацію про конфлікти. Роль засобів масової інформації полягає саме в тому, щоб розібратися у конфлікті, пояснити його, повідомити обставини та знайти інші точки зору, а не тільки в тому, щоб звернутися до тих самих старих джерел та повторити ті самі причини невдоволення. Журналісти повинні усвідомлювати, чого прагнуть всі сторони конфлікту, та які є можливі варіанти для деескалації, компромісу чи навіть можливого вирішення конфлікту.

Татьяна СТІЛЬНИК,
студентка 1-го курсу, відділення журналістики УжНУ

Ваш отзыв

Ваш коментар