Версія для друку Версія для друку

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РАЙОНУ В ЦИФРАХ

В умовах трансформаційного періоду, що проходить економіка України в останні роки, суттєвого значення набувають проблеми забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку регіонів, як складової економічної системи держави. Відтак на перший план функціонування регіону виходять можливі механізми реалізації соціально-економічних інтересів регіону, як потенційної основи його соціально-економічного розвитку.
Розвиток завжди вимагає різнопланових структурних змін, найбільш типовими серед яких є: модифікація факторів виробництва та зрушення в структурі економіки; більш ефективне використання існуючих ресурсів; зміна структури і функцій наявних інститутів, ціннісні орієнтири і відносини між членами спільноти тощо.
За результатами державних статистичних спостережень формується широкий спектр показників соціально – економічного стану області і зокрема кожного з районів .
На 1 січня 2019 року Іршавський район налічував 1 об’єднану територіальну громаду, 1 місто і 46 сільських населених пунктів.
Територія району становить 944,5 кв. км. з чисельністю наявного населення станом на 01.01.2019 року 100506 осіб. Щільність населення на 1 кв.км складала 106,4 особи при 98,5 в цілому по області.
На території Іршавського району на початок поточного року діяло 60 закладів дошкільної освіти і 61 заклад загальної середньої освіти і на кінець 2018 року в них налічувалось відповідно 4172 дитини та 13522 учні.
Впродовж останніх трьох років динаміка кількості закладів та дітей і учнів в них була такою:
На початок року в районі діяло 39 бібліотек з бібліотечним фондом 412,5 тис. примірників та 46 клубних закладів .
За даними відділення Пенсійного фонду України на 1 січня 2018 року кількість пенсіонерів в районі становила 21,3 тис. осіб, з яких 16,4 – пенсіонери за віком.
Субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг впродовж 2018 року призначено 5788 домогосподарствам на суму 4695,2 тис.грн., на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 272 домогосподарствам на суму 888,6 тис.грн.
В Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України на початок 2019 року зареєстровано 959 юридичних осіб. І протягом останніх років спостерігається тенденція зростання їх кількості.
Основні показники діяльності підприємств, без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, за останні три роки можна охарактеризувати даними, наведеними у таблиці.
Як вказують дані, при зростанні обсягів реалізації і кількості підприємств спостерігається зменшення кількості зайнятих працівників.
За 2018 рік суб’єктами господарювання району було освоєно 211,2 млн.грн капітальних інвестицій проти 171,6 у 2017 та 136,7 за 2016 рік .
Основними джерелами фінансування залишаються кошти населення на будівництво житла та власні кошти підприємств і організацій і кошти місцевих бюджетів .
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за 2018 рік становив 456913 тис грн., проти 401823 тис.грн за 2017 рік . У розрахунку на одну особу це складало 4546 гривень у 2018 році і 4006 за 2017 рік.
Короткий аналіз засвідчує, що район має певний потенціал, як в економічному, так і в соціальному аспекті. Є багато напрямків, де треба поглибити роботу і це зокрема: залучення іноземного капіталу, розвиток туризму і рекреації, створення нових робочих місць тощо. 

Світлана Грига,
головний спеціаліст-економіст відділу статистики в Іршавському районі.

Ваш отзыв

Ваш коментар