- Нове життя - https://nz-ir.com -

Профком клубних працівників району – серед кращих в україні

На виїзному засіданні президії Закарпатської обласної профспілкової організації працівників культури (голова – член Ради ФПУ Наталія Товтин) розглянуто досвід роботи Іршавської районної профспілкової організації працівників культури щодо колективно – договірного регулювання трудових відносин в закладах культури.
Заслухано інформацію голови районної профспілкової організації Оксани Сідор, яка відзначила, що завдяки колективно-договірній роботі у районі багато досягнуто щодо забезпечення повної зайнятості, недопущення безпідставного скорочення працівників, виплати передбачених законодавством доплат і надбавок, забезпечення своєчасності виплати заробітної плати, задоволення культурних і духовних потреб спілчан. Поліпшення колдоговірної роботи та підвищення соціальної спрямованості колективних договорів і надалі залишається одним з головних завдань профспілки.
Зокрема, заслуговує на увагу укладання колективного договору між відділом культури і туризму Іршавської райдержадміністрації та профспілковою організацією працівників клубних установ Іршавського району на 2018-2022 роки. Про основні засади цього колективного договору вела мову начальник відділу культури і туризму Іршавської райдержадміністрації Олена Ісак.
Голова обласної профспілкової організації працівників культури Наталія Товтин проінформувала присутніх, що за підсумками Всеукраїнського конкурсу на кращий колективний договір президія Федерації профспілок України визначила цей колективний договір лауреатом конкурсу в номінації «Кращий колективний договір у бюджетній сфері» ( розробник з врахуванням останніх змін у законодавстві – голова райкому профспілки працівників культури О.І. Сідор) і відзначила його дипломом лауреата. Вручення нагороди відбудеться у Федерації профспілок України у першу неділю жовтня.
Президія галузевої профспілки схвалила досвід роботи Іршавської районної профспілкової організації працівників культури щодо колективно-договірного регулювання трудових відносин в закладах культури району. Розтиражований колективний договір отримали профільні райкоми Закарпаття, Мукачівський міськком профспілки для використання в практичній роботі.
З метою подальшого поліпшення колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту соціально-економічних інтересів членів профспілки головам міськрайонних профспілкових організацій рекомендовано вживати всіх можливих заходів щодо посилення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, особливо в частині своєчасності виплати заробітної плати, створення здорових і безпечних умов праці, відрахування коштів на охорону праці та первинним профспілковим організаціям – на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
При проведенні цієї роботи профспілковим організаціям необхідно тримати на контролі питання забезпечення повної зайнятості працюючих, недопущення скорочення чисельності працівників галузі, сприяння подальшому підвищенню ефективності соціального діалогу, посилення контролю за виконанням колдоговірних зобов’язань, наявності в них норм і положень генеральної, галузевої, колективної угод.
На засіданні президії також заслухано інформацію голови обласної профспілкової організації працівників культури Наталії Товтин про хід оздоровлення дітей працівників галузей культури.

Сергій Баранчиков,
завідувач відділу організаційно- гуманітарної роботи Закарпатської облпрофради.
Фото автора .