Версія для друку Версія для друку

Юрій Юрійович Глеба – академік зі світовим іменем!

13 червня минуло рівно 70 років з дня народження видатного вихідця зі Срібної Землі, якому судилося відіграти неабияку роль у розвитку сучасної наукової генетики, фізіології рослин, генної інженерії та сільського господарства загалом.
13 червня, далекого 1949 року в селі Шаланки Виноградівського району народився майбутній академік зі світовим ім’ям Юрій Юрійович Глеба. Принагідно відмітити, що батьком видатного фізіолога рослин та генетика був виходець з села Крайньої Мартинки Юрій Михайлович Глеба. Юрію Михайловичу судилося відіграти ключову роль у визволенні краю від фашистських загарбників. Він був командиром одного із взводів інтернаціонального партизанського загону Дюли Усти-Івана Прищепи, який діяв на Великодільському пасмі в період між 8 серпня по 25 жовтня 1944 року.
Після визволення краю від фашистів Юрій Михайлович разом зі своїм другом Василем Васильовичем Бурчем організували в Іршаві першу горожанську школу (14 листопада 1944 року). Пізніше Юрій Михайлович плідно працював інспектором Іршавського районного відділу народної освіти. Юрію Михайловичу, як видатному освітянину та захиснику краю від фашистських загарбників, в квітні 2018 року на корпусі Чорнопотіцького шкільного зразкового історико-краєзнавчого музею відкрито меморіальну Пам’ятну дошку. Після переїзду на Виноградівщину в повоєнний час в сім’ї Юрія Михайловича народився син, якому судилося відіграти ключову роль у становленні та розвитку вітчизняної фізіології рослин та клітинної генної інженерії.
Юрій Юрійович, живучи серед природи, нею і зацікавився. Він вступає на біологічний факультет Київського державного університету, який з успіхом закінчує в 1971 році. Після закінчення університету Юрій Юрійович продовжує займатися науковою діяльністю. Дослідження в галузі фізіології рослин та генної інженерії його цікавили найбільше.
Молодий вчений цікавиться питаннями клітинної генної інженерії рослин, клітинної біології, фізіології і генетики. Уперше в СРСР отримав трансгенні рослини тютюну з використанням як Agrobacterіum tumefacіens, так і прямої трансформації протопластів препаратами плазмідної ДНК. Розробляє оригінальні методи генетичної трансформації рослин із застосуванням мікроін’єкцій рослинних тканин плазмідними ДНК, а також отримання нових фізіологічно активних речовин, синтезованих рослинами, на базі створеного під його керівництвом банку зародкової плазми та колекції екстрактів світової флори. Його роботи дали можливість використовувати рослинні системи для створення фармакологічних білків із застосуванням технологій транзієнтної експресії.
Визначні дослідження дозволили зробити успішний захист кандидатської дисертації в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, що відкрило дорогу молодому вченому для подальших звершень в даній науці. В 1980 році ним блискуче захищена докторська дисертація в Ленінградському університеті.
У співпраці із К.Ю. Ситником та Р.Г. Бутенко, Юрію Глебі вдалося відкрити двобатьківське успадкування плазмогенів, що з часом було оцінене, як найвидатніше досягнення української біологічної науки. Дане відкриття сприяло заснуванню нового напрямку в біології – клітинної генної інженерії.
У 1990 році Юрій Юрійович заснував Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, який успішно очолював до 2008 року. Глибокі фундаментальні дослідження сприяли впровадженню результатів роботи у практичну площину. Різноманітні іноземні державні та приватні компанії почали використовувати відкриття Юрія Юрійовича в сільському господарстві. В 1992-1999 роках Юрій Юрійович успішно працює в американській компанії «American Cyanamid», що у Принстоні (США). З 1997 року очолює американський Департамент інженерії культурних рослин. Його дослідження в генетичній інженерії рослин, створенні генетичних асиметричних гібридів та цибридів та інших дослідженнях дозволили виділити біологічно стійкі види культурних рослин. На основі його досліджень розвивається сільське господарство в економічно розвинених державах світу, зокрема США та Канаді. На основі досліджень зроблено понад 30 патентних винаходів.
Юрій Юрійович є засновником та співзасновником дослідницьких центрів та компаній «Icon Genetics AG» (Німеччина), «Phytomedics» (США), Nomad Bioscience GmbH (США). Видатний фізіолог та генетик в різний час був редактором та головним редактором низки українських та зарубіжних наукових періодичних видань: «Цитологія та генетика», «The Plant Journal», «Theoretical and Applied Genetics», «Genetic Manipulation in Plants» та багатьох інших.
Нині він є членом різноманітних наукових об’єднань Національної академії наук України, Національного екологічного центру України, Європейської академії, Баварської академії, Міжнародного фонду Сороса, радника з наукових питань при Президенті України, керівник комітету Європейської організації дослідників рослин (European Plant Science Organization, EPSO), один з керівників рамкової програми 7 ЄС «Їжа, сільське господарство, рибальство, біотехнологія» (Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology) та багатьох інших.
Рідко, але з любов’ю та відчуттям радості Юрій Юрійович приїжджає додому на Іршавщину та Виноградівщину. З теплотою та щирістю згадує про своє коріння з Крайньої Мартинки, Іршави та Шаланок. Не дивлячись на свій поважний вік, Юрій Юрійович продовжує плідно працювати на науковій ниві. Участь в різних наукових об’єднаннях забирають багато часу та сил, однак любов до праці, привита на Срібній Землі, не дозволяє збавляти обороти.
В 70-річний ювілей згадуємо гарним словом про одного із найвидатніших біологів сучасності. Його винаходи служать людству. Юрій Юрійович Глеба є славним продовжувачем роду з Крайньої Мартинки. Його життя яскраво свідчить про те, що вроджений талант помножений на неймовірної сили працелюбність здатний відкривати перед людиною незвідані висоти науки у будь-яку епоху, незважаючи на час і місце народження.

Ярослав ГЛЕБА,
заступник директора
Смологовицького НВК,
Михайло ГЛЕБА,
депутат Чорнопотіцької
сільської ради.

Ваш отзыв

Ваш коментар