Версія для друку Версія для друку

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Згідно ст. 1 Закону України “Про аграрні розписки” аграрна розписка − це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах:
боржник за аграрною розпискою − особа, яка видає аграрну розписку для оформлення свого зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах
кредитор за аграрною розпискою − фізична чи юридична особа, яка надає грошові кошти, послуги, поставляє товари, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, за яким боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, наділяючи правом вимагати від нього належного виконання зобов’язань, а також фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора за аграрною розпискою у спосіб, не заборонений законом.
Аграрні розписки використовуються в операціях з сільськогосподарською продукцією. Аграрні розписки складаються в письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).
Можуть видаватися особами, які мають:
право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення;
право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції.
Згідно з листом Міністерства юстиції України від 10.04.2015 р. N 13-32/143 нотаріус при посвідченні аграрної розписки перевіряє наявність в осіб, що виступають боржниками за аграрними розписками, права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або права користування такою земельною ділянкою для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. Надання оригіналів чи копій самих договорів оренди не вимагається, якщо відомості містяться у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Нотаріус самостійно перевіряє реєстрацію прав на зазначені боржником земельні ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Суттєвою характеристикою аграрних розписок є застава майбутнього врожаю. Тобто, зобов’язання за аграрною розпискою, чи то сплата коштів, чи поставка товару, забезпечується заставою врожаю, що вирощується чи буде в майбутньому вирощуватися виробником.
Закон виділяє 2 види аграрних розписок:
товарна − така аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника за нею здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою (ст. З Закону).
фінансова − така аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника сплатити грошову суму; розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою, з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості (ст. 5 Закону).
Аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна розписка може видаватися на кожен погоджений боржником та кредитором обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції.
Під час видачі аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України «Про нотаріат» для правочинів, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Відомості про аграрну розписку в момент її посвідчення вносяться до Реєстру аграрних розписок особою, яка вчиняє нотаріальні дії. Відомості про предмет застави за аграрною розпискою вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна особою, яка вчиняє нотаріальні дії, в момент нотаріального посвідчення аграрної розписки. У разі наявності додаткового забезпечення аграрної розписки інформація про таке забезпечення може вноситися до відповідних реєстрів згідно із законодавством.
Ольга Мельникова,
консультант Іршавської
державної нотаріальної контори

Ваш отзыв

Ваш коментар