Версія для друку Версія для друку

Про виробничий травматизм та стан його профілактики в 2018 році

На протязі 2018 року у підприємствах міста Хуст, Хустського, Міжгірського та Іршавського районів, які перебувають на обліку у Хустському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпатській області, трапилося 9 нещасних випадків на виробництві, у яких потерпіли 10 осіб, у тому числі із смертельними наслідками трапилися 5 нещасних випадків.
Три нещасні випадки (з смертельним наслідком) трапилися у підприємствах, зареєстрованих у м. Хуст, один – у Хустському районі, два (зі смертельним наслідком) – в Іршавському районі і три – у підприємствах Міжгірського району.
Із 9 нещасних випадків, що сталися, 5 визнано такими, що пов’язані з виробництвом.
Серед підприємств, в яких трапились нещасні випадки за 2018 рік і які визнано страховими: Хустська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №3 Хустської міської ради – 1 випадок, Національний природній парк «Синевир» (Міжгірський район) – 1 випадок, Товариство з обмеженою відповідальністю «Флоріан Шуз» (Хустський район) – 1 випадок, Державне підприємство «Міжгірське лісове господарство» – 2 випадки.
У першому в 2018 році страховому випадку потерпіла вихователька початкових класів Липчанської середньої школи І-ІІІ ступенів, яка отримала травму, перебуваючи на території Хустської спеціалізованої школа І – ІІІ ступенів №3, через що отримала тимчасову втрату працездатності, перебувала на лікарняному, одужала і повернулася на роботу. Втрата працездатності від нещасного випадку склала 124 робочі дні. Фондом соціального страхування України (далі – Фонд) відшкодовано кошти по виплаті тимчасової втрати працездатності та витрати на лікування потерпілої.
У другому випадку, в Національному природньому парку «Синевир» під час роботи потерпів від нещасного випадку з тяжкими наслідками лісоруб, якому внаслідок травмування було ампутовано ногу на рівні коліна. Втрата працездатності від нещасного випадку при цьому склала 69 робочих днів, після чого потерпілому МСЕКом було встановлено стійку втрату працездатності та 2 групу інвалідності. Фондом відшкодовано кошти по виплаті тимчасової втрати працездатності та витрати на лікування, протезування потерпілого, а також відшкодовуються всі інші види медико-соціальної допомоги, визначені МСЕК.
Третій нещасний випадок мав місце в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Флоріан Шуз», с. Рокосово. Тут потерпів працівник складу матеріалів , який впав з висоти на підлогу складу, отримавши травму. Втрата працездатності від нещасного випадку при цьому склала 17 робочих днів. Фондом відшкодовано потерпілому тимчасову втрату працездатності.
Четвертий та п’ятий страхові нещасні випадки трапилися наприкінці року з працівниками ДП «Міжгірське лісове господарство». Один з працівників (тракторист) внаслідок нещасного випадку загинув під час виконання роботи через порушення правил безпеки, і за наслідками спеціального розслідування цей нещасний випадок визнано пов’язаним з виробництвом. Фонд проводить виплату сім’ї потерпілого одноразової допомоги та призначив щомісячні страхові виплати утриманцю, оскільки він має інвалідність від загального захворювання.
П’ятий страховий нещасний випадок трапився з лісорубом цього підприємства через падіння з висоти зросту під час пересування і призвів до тимчасової втрати працездатності. Зараз потерпілий перебуває на амбулаторному лікуванні. Фонд відшкодовує потерпілому витрати по тимчасовій втраті працездатності.
Інші чотири нещасні випадки із смертельним наслідком визнані такими, що не пов’язані з виробництвом.
Один з них – у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №8 «Ялиночка» Хустської міської ради, де основною причиною нещасного випадку визнано природню смерть на виробництві.
Другий (груповий) нещасний випадок з смертельним наслідком мав місце в ПП Пилипчинець Д. І., Іршавський район під час заготівлі лісу. Комісія по розслідуванню групового нещасного випадку прийшла до висновку, що цей випадок не є страховим, оскільки між роботодавцем та найманими працівниками відсутні трудові договори.
Третій нещасний випадок (смерть на виробництві) трапився в Іршавській районній лікарні з електрогазозварювальником цього підприємства. Причина –незадовільний стан здоров’я.
Четвертий в хронологічному порядку нещасний випадок (смерть на виробництві) мав місце у ТОВ «БОНХУСТ», м. Хуст з обробницею деталей взуття також через незадовільний стан здоров’я потерпілої.
Безумовно, Фонд соціального страхування України, відповідно до законодавства, відшкодовує шкоду завдану внаслідок нещасного випадку на виробництві особам, травмування яких визнано пов’язаним з виробництвом. Це його статутний обов’язок. Але витрати Фонду на компенсацію втрати потерпілими працездатності внаслідок нещасних випадків залишаються досить високими.

Так, на допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності витрачено більш як 63 тис. грн.
Одноразова допомога у разі стійкої втрати працездатності та членам його сім’ї склали 228, 6 тис. грн.
Щомісячні страхові виплати потерпілим та їх утриманцям склали 7 млн. 287 тис. грн.
Крім того, на протязі 2018 року відділенням Фонду у Хустському районі на медичну допомогу, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих витрачено коштів у сумі більш як 975 тис. грн.
Загалом же здійснено страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) на суму більш як 8,56 млн. грн.
Тому нам разом із страхувальниками слід шукати шляхи зменшення таких витрат за рахунок усунення ризиків настання нещасних випадків. Адже кошти можна спрямувати у іншому – профілактичному напрямку.
За даними матеріалів розслідування нещасних випадків, що пов’язані з виробництвом, основними причинами, що призвели до страхових нещасних випадків у 2018 році були організаційні недоліки, а саме: особиста необережність потерпілих та нехтування вимогами технологічних норм і правилами охорони праці, незадовільна організація охорони праці виробничих процесів.
Виходячи з цього, найважливішим напрямком роботи по недопущенню виробничого травматизму має стати покращення роботи підприємств з попередження травмування працівників, вдосконалення інструкцій з охорони праці та контроль за їх дотриманням. Адже ведення роботодавцями планомірної роботи із попередження травматизму та захворювань, створення належних виробничих умов, які б виключали можливість настання нещасних випадків або зводили ймовірність їх настання до мінімуму, можуть значно вплинути не лише на статистику виробничого травматизму, а й дозволить зберегти життя і здоров’я кваліфікованих працівників.
На виконання статутних завдань Фонду та з метою профілактики виробничого травматизму протягом минулого року спеціалістами відділення було реалізовано ряд заходів з профілактики виробничого травматизму, пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці. Зокрема, страховим експертом з охорони праці проведено перевірку стану організації охорони праці в 43 підприємствах і установах регіону, що обслуговується. Керівникам підприємств , фізичним особам – роботодавцям, спеціалістам з охорони праці підприємств, які є новоствореними і вперше реєструються чи звертаються до Фонду та під час навчання спеціалістів , які відповідають за організацію охорони праці, начальником відділення та страховим експертом надано в загальному підсумку 56 консультації, проведено 36 семінарів та нарад, одне засідання у формі круглого столу, опубліковано в районній газеті 6 статтей з питань охорони праці. Страховим експертом Фонду з охорони праці взято участь у навчанні та перевірці знань з охорони праці на 24 підприємствах, вносились пропозиції щодо підвищення безпеки виробництва тринадцятьом організаціям.
Однак зусиль працівників самого Фонду замало. Аби не втрачати найцінніший капітал будь якого виробництва – продуктивну і кваліфіковану робочу силу, необхідна постійна планомірна профілактична робота на місцях – у підприємствах,
Оприлюднюючи цей аналіз, вважаємо, що робота у підприємствах регіону з профілактики виробничого травматизму ще не належному рівні. Свідченням тому є те, що основними причинами нещасних випадків є недоліки саме в організації охорони праці виробничих процесів контролі за виконанням працівниками правил охорони праці.
Тому закликаємо, перш за все, роботодавців зробити все від них залежне, аби зменшити ризики настання нещасних випадків. Жоден із видів робіт не починайте без аналізу і усунення можливих причин травмування, без проведення інструктажів, забезпечення відповідним спецодягом, справним інструментом тощо. У погоні за прибутком не забувайте про те, що за кожним працюючим стоять родини, утриманці. Дотримуйтесь норм чинного Кодексу законів про працю, оформляйте належним чином трудові відносини з працівниками, створюйте сприятливі виробничі умови, аби при настанні нещасного випадку не мати проблем із Законом і совістю.
Зі свого боку Хустське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпатській області готове надавати страхувальникам методичну допомогу в організації та вдосконаленні системи охорони праці. Крім того, повідомляємо, що для покращення цієї роботи серед страхувальників Фонд соціального страхування України у 2019 році фінансує витрати на навчання і підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання організації охорони праці (керівники, спеціалісти, члени комісій з охорони праці) за договорами у визначених спеціальних навчальних центрах. Зокрема, заплановано за кошти Фонду провести навчання представників роботодавців м. Хуст, Хустського і Міжгірського районів у кількості 30 осіб та 30 осіб – представників роботодавців Іршавського району.
У зв’язку з цим просимо роботодавців до 15 лютого 2019 року дати офіційні заявки для проходження навчання за кошти Фонду в 2019 році працівників, які вирішують питання організації охорони праці.
Нагадуємо наші контактні дані: Хустське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпатській області, 90400, м. Хуст, вул. Рєпіна, 10, тел./факс 0314252092. Для довідок і повідомлень про нещасні випадки – 0673399557.
В. Сміщук,
страховий експерт Фонду з
охорони праці.

Ваш отзыв

Ваш коментар