Версія для друку Версія для друку

ІРШАВСЬКА РАЙОННА РАДА Дев’ятнадцята сесія VІІ скликання Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2018 року м. Іршава № 442

Про районний бюджет на 2019 рік

Розглянувши лист Іршавської районної державної адміністрації від 07.12.2018р. №02-18/2079, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань плану соціально-економічного розвитку, бюджету, інвестицій та регуляторної політики від 14.12.2018 року, районна рада в и р і ш и л а :
1.Визначити на 2019 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 771 453 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 759 674 400 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету –11 779 400 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;
– видатки районного бюджету у сумі 771 453 800 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 759 374 400 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 12 079 400 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 280 000 гривень згідно з додатком 4 цього рішення;
– надання кредитів з районного бюджету у сумі 280 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 280 000 гривень, згідно з додатком 4 цього рішення;
– профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 300 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 300 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
– резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3 511 100 гривень згідно з додатком 6 цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
2) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 4 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 90, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 4 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, а також на їх обслуговування.
8. Надати право райдержадміністрації здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог і фактично виконаних робіт у межах загального обсягу таких субвенцій.
9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програми та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:
13.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.
13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.
13.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2019 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.
13.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2019 рік.
13.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.
13.6. Вносити зміни за головними розпорядниками коштів районного бюджету та місцевими бюджетами району до видатків, які будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
14. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та плану соціально-економічного розвитку (Матіко І.І.).

Голова ради В.Симканинець

Ваш отзыв

Ваш коментар