Версія для друку Версія для друку

Про виробничий травматизм та стан його профілактики у першому півріччі 2018 року

Протягом шести місяців 2018 року на підприємствах міста Хуст, Хустського, Міжгірського та Іршавського районів, які перебувають на обліку у Хустському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпатській області, трапилося 4 нещасні випадки на виробництві, в яких потерпіли 5 осіб, у тому числі із смертельним наслідком – 2 нещасні випадки, потерпіло 2 особи. Один нещасний випадок (із смертельним наслідком) трапився на підприємстві, розташованому на території м. Хуст, один – на території Хустського району, один (зі смертельним наслідком) – в Іршавському районі та один – на підприємстві, розташованому у Міжгірському районі.
Із 4 нещасних випадків, що сталися, два визнано такими, що пов’язані з виробництвом. В Національному природньому парку «Синевир», під час роботи потерпів від нещасного випадку з тяжкими наслідками лісоруб, якому внаслідок травмування було ампутовано ногу на рівні коліна. Втрата працездатності від нещасного випадку при цьому склала 69 робочих днів, після чого потерпілому медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) було встановлено стійку втрату працездатності та 2 групу інвалідності. Фондом відшкодовано кошти по виплаті тимчасової втрати працездатності та витрати на лікування потерпілого, а також будуть відшкодовуватися всі інші види медико-соціальної допомоги, визначені МСЕК.
Інші два нещасні випадки із смертельним наслідком визнані такими, що не пов’язані з виробництвом. Один із них – у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 8 «Ялиночка» Хустської міської ради, де основною причиною нещасного випадку визнано природню смерть на виробництві. Інший груповий нещасний випадок із смертельним наслідком мав місце в селі Кушниця Іршавського району на ПП Пилипчинець Д.І. під час заготівлі лісу. Комісія по розслідуванню групового нещасного випадку прийшла до висновку, що цей випадок не є страховим, оскільки між роботодавцем та найманими працівниками відсутні офіційні трудові відносини.
Безумовно, Фонд соціального страхування України відшкодовує шкоду, завдану внаслідок нещасного випадку на виробництві. Це його статутний обов’язок. Але витрати Фонду на компенсацію втрати потерпілими працездатності внаслідок нещасних випадків залишаються досить високими. Протягом шести місяців 2018 року Хустським відділенням тільки на медичну допомогу, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих витрачено коштів у сумі 493 тисячі гривень. Загалом же здійснено страхових виплат потерпілим та членам їх сімей на суму 4,2 мільйона гривень.
За даними матеріалів розслідування нещасних випадків, основними причинами, що призвели до нещасних випадків у 2018 році, були організаційні недоліки, а саме: особиста необережність потерпілих та нехтування вимогами технологічних норм та правилами охорони праці.
На виконання статутних завдань Фонду з метою профілактики виробничого травматизму протягом І півріччя спеціалістами відділення було реалізовано низку заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці. Зокрема, страховим експертом з охорони праці проведено перевірку стану організації охорони праці на 22 підприємствах і установах регіону, що обслуговуються. Керівникам підприємств, фізичним особам-роботодавцям, спеціалістам з охорони праці підприємств, що є новоствореними і вперше реєструються чи звертаються до Фонду, та під час навчання спеціалістів, які відповідають за організацію охорони праці, начальником відділення та страховим експертом надано в загальному підсумку 28 консультацій, проведено 9 семінарів, 3 наради, Однак цього замало. Необхідна постійна профілактична робота на місцях – безпосередньо на підприємствах, аби не втрачати найцінніший капітал будь-якого виробництва – продуктивну і кваліфіковану робочу силу.
Оприлюднюючи наслідки недостатньої роботи з питань охорони праці, закликаємо усіх роботодавців зробити все від них залежне, аби зменшити ризики настання нещасних випадків. Жоден із видів робіт не починайте без аналізу й усунення можливих причин травмування, без проведення інструктажів, забезпечення відповідним спецодягом, справним інструментом тощо. У гонитві за прибутком не забувайте про те, що за кожним працівником стоять родини, утриманці. Дотримуйтесь норм чинного Кодексу законів про працю, оформляйте належним чином трудові відносини з працівниками, створюйте сприятливі виробничі умови, аби при настанні нещасного випадку не мати проблем із законодавством і совістю.
Безпосереднім виконавцям робіт, найманим працівникам хочемо нагадати про те, що відповідно до статті 14 Закону України «Про охорону праці» вони зобов’язані дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства, знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. І, головне, треба пам’ятати , що їх вдома чекають живими і здоровими.
Нагадуємо номер телефону, за яким можна зателефонувати у разі настання нещасного випадку на виробництві або порушення роботодавцем норм законодавства з охорони праці чи потреби у консультаціях з питань охорони праці:
0314252092, щодня протягом п’ятиденного робочого тижня, з 08.00 до 17.00.

В. Сміщук,
страховий експерт з охорони праці Хустського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпатській області

Ваш отзыв

Ваш коментар