Версія для друку Версія для друку

ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ у 2017 РОЦІ

Головним управлінням статистики у Закарпатській області підбито підсумки соціально-економічного розвитку області в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за 2017 рік, і слід відмітити, що в порівнянні з відповідними показниками 2016 року досягнуто певний приріст в окремих видах діяльності, однак мало місце і зменшення.
Промисловість
Промисловими підприємствами району за січень-грудень 2017 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 173413 тис. грн. при 181823,8 тис. грн. торік.
Питома вага в загальнообласному показнику склала 0,8 відсотка.
Сільське господарство
У 2017 році всіма категоріями господарств району (за попередніми даними) було вироблено 8306 т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що на 1,0 % більше показника попереднього року. Виробництво молока становило 34193 т, яєць – 31042,9 тис. штук, що відповідно на 0,4% та 0,1% більше, ніж у 2016 році.
Станом на 1січня 2018р. чисельність поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій сладала 13880голів, у тому числі корів – 9437, що менше, ніж за станом на 01.01.2017 року на 3,3 відсотка. Чисельність поголів’я свиней скоротилась на 5,8% до 32404 голів, чисельність овець та кіз складала 8871 голову.
Будівельна діяльність
За 2017 рік будівельними підприємствами району виконано будівельних робіт на 95810 тис.грн.
Питома вага обсягу виконаних будівельних робіт у загальнообласному показнику сладає 10 відсотків.
Транспорт
Підприємствами автомобільного транспорту району (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами – підприємцями) перевезено за січень-грудень 2017 року 1078,7 тис. тонн вантажів, що є на рівні 2016 року. Вантажооборот збільшився на 24,8% і становив 1661,7 млн. тонно – кілометрів.
Протягом 2017 року послугами пасажирського транспорту скористались 789,9 тис. осіб, що на 23,3% менше, ніж за 2016 рік. Пасажирооборот зменшився на 18,4% і становив 19,2 млн.пас.км.
Ціни
Індекс споживчих цін (інфляції), за даними Державної служби статистики України, по області за грудень 2017р. по відношенню до листопада склав 101,2 %, по країні – 101,1 відсотка.
Ринок праці
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017 року становила 453 особи, що становило 83,1% у порівнянні з аналогічною датою 2016 року.
Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості на кінець грудня 2017 року, становила 16 осіб.
Навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце (вакантну посаду) становило 28 осіб при 6 в середньому по області.
Заробітна плата працівників району продовжує залишатись однією з найнижчих в регіоні і становила за ІІІ квартал 2017 року 4969грн, що майже на чверть менше середнього рівня по області.
Демографічна ситуація
На 1 грудня 2017р. в районі проживало 100,5 тис.осіб наявного населення.
Протягом 11 місяців 2017 року в районі було зареєстровано 1222 народжених і 1037 померлих. Природний приріст склав 185 осіб.
За зазначений період було зареєстровано 609 шлюбів та 7 розлучень.
За адміністративними даними щодо зміни реєстрації місця проживання, на 1 грудня 2017 року міграційне сальдо склало 26 осіб, тобто, число прибулих перевищувало кількість вибулих і становило відповідно 349 та 323 особи.
Соціальний захист
За січень-грудень 2017 року було призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 21047 домогосподарствам району на суму більше ніж 15,2 млн. гривень.
Єдиний Державний Реєстр
підприємств та організацій України
Станом на 1 січня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Іршавському району зареєстровано 928 суб’єктів.
За організаційно-правовими формами господарювання юридичних осіб більше третини становлять органи влади, організації (установи, заклади), 21,2% припадає на товариства з обмеженою відповідальністю, 8,1% – на фермерські господарства, 7,0% – на приватні підприємства. На решту організаційно-правових форм господарювання припадають частки менші, ніж 2 відсотка.
Станом на 1 січня 2018 року тільки 84,1% суб’єктів господарювання району провели перекодування видів діяльності за КВЕД-2010. Така картина негативно впливає на формування основних показників діяльності суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності в цілому по району.
У зв’язку з цим прошу керівників підприємств, установ та організацій всіх форм господарювання, особливо фермерських господарств, релігійних громад, громадських організацій, профспілок та суб’єктів малого бізнесу, які своєчасно не провели зміни видів діяльності за КВЕД-2010, взяти під особисту відповідальність перереєстрацію видів діяльності у відповідності до вимог чинного законодавства.
Будемо щиро вдячні всім за своєчасне внесення змін.
Віра Сироваткіна,
начальник відділу статистики в
Іршавському районі

Ваш отзыв

Ваш коментар