Версія для друку Версія для друку

Районний бюджет на 2018 рік

Районний бюджет на 2018 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного бюджету враховано з доопрацьованого проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік.
Прогноз показників районного бюджету за основними видатками доходів та видатків на 2018 рік
При прогнозуванні доходної частини районного бюджету враховано фактичне виконання доходів за 2015-2016 роки та очікуване виконання за 2017 рік.
Обсяг ресурсу загального фонду районного бюджету на 2018 рік прогнозується в сумі 783 138 185 грн.,
із них: базова дотація у сумі – 72 919 200 грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 47 158 100 грн., субвенції з державного бюджету – 590 334 100 грн., субвенції з Іршавської ОТГ 16 390 000 грн, податки, збори та інші доходи (обов’язкові платежі) у сумі – 55 922 700 грн., що складає 77,6 % загальної суми очікуваних надходжень за 2017 рік. Це пов’язано із створенням у 2017 році Іршавської ОТГ та зміною зарахувань (розмежування) між районним та бюджетом Іршавської ОТГ податку на доходи фізичних осіб .
Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів) районного бюджету прогнозується у сумі 55 922 685 гривень.
Податок на доходи фізичних осіб продовжує залишатися найвагомішим джерелом доходів районного бюджету, питома вага його в доходах загального фонду бюджету (без трансфертів) становитиме – 98,2 %. Згідно із Бюджетним кодексом України, норматив зарахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 % від загального обсягу надходжень, що справляється на території району, за винятком надходжень до Іршавської ОТГ.
На 2018 рік податок на доходи фізичних осіб спрогнозований за даними Іршавського віділення Хустської ДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області у сумі 54 920 800 грн., що становить 117,6 % очікуваних надходжень за 2017 рік (приведених у відповідність до обсягів надходжень між районним та бюджетом Іршавської ОТГ).
Всього на території району прогнозується акумулювати податку на доходи фізичних осіб – 144 579 100 грн., що більше очікуваних надходжень за 2017 рік на 22,2 %.
Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. та зростання середньомісячної заробітної плати працівників на відс. за даними управління економіки Іршавської райдержадміністрації. Також джерелом збільшення надходжень податку будуть скорочення податкового боргу та легалізація виплати заробітної плати.
Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, прогнозується на 2018 рік, за даними Іршавського відділення Хустської Дпі у сумі 42,5 тис. грн. та частини прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету – 10,6 тис. гривень.
Плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності, за розрахунками, проведеними відділом управління майном комунальної власності Іршавської районної ради даної плати до районного бюджету очікуються надходження у сумі 472,0 тис. грн..
Надходження до спеціального фонду районного бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, на 2018 рік плануються на загальну суму –14 947 340 грн., в тому числі:
Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які становлять – 14 947 340 грн.
Видатки районного бюджету
Розрахунок видатків районного бюджету здійснено на основі Бюджетного кодексу України зі змінами, проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, з врахуванням:
розміру мінімальної заробітної плати 3723 гривні на місяць;
розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС 1762 гривень;
коефіцієнт у середньому 1,1 для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі при визначенні видатків на:
оплату теплопостачання на коефіцієнт 1,09;
оплату водопостачання і водовідведення на коефіцієнт 1,09;
оплату електроенергії на коефіцієнт 1,1;
оплату природного газу на коефіцієнт 1,09;
оплату інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,09;
Загальний обсяг видатків районного бюджету передбачено на 2018 рік у сумі 787 910,3 тис.грн., що на 23,3% або 155 786,8 тис. грн. більше від показників, затверджених на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду видатки плануються у сумі 783 138,2 тис. грн. або на 147 050,3 тис. грн. більше до затверджених показників на 2017 рік та по спеціальному фонду – 14 947,3 тис. грн., що на 8 736,5 тис. грн. менше до затверджених показників на 2017 рік.
Фонд оплати праці по загальному фонду по установах районного бюджету складе 282 101,8 тис. грн., що більше затвердженого показника 2017 року на 0,2 %. Такий незначний ріст по оплаті праці пов’язаний з тим, що ряд установ освіти, охорони здоров’я, культури переходять на фінансування з бюджету Іршавської ОТГ. Незабезпечена потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ складе 36 819,4 тис. грн.
Обсяг загального фонду районного бюджету, за виключенням субвенцій з державного бюджету, складає 192 804,1 тис.грн.
Видатки по галузі «Державне управління» на утримання Іршавської районної ради у 2018 році передбачаються по загальному фонду районного бюджету у сумі 3 455,0 тис. грн., що порівняно з затвердженим показником на 2017 рік більше на 745,2 тис. грн. Видатки на основну заробітну плату та оплату енергоносіїв по цій галузі забезпечено в повному обсязі.
На фінансування галузі „Освіта” по загальному фонду районного бюджету на 2018 рік передбачено кошти в сумі 366 416,0 тис. грн.,(в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 214 238,3 тис. грн., із яких 5 500,0 тис. грн. передано із бюджету Іршавської ОТГ). У загальній сумі видатків по даній галузі, крім освітньої субвенції, 1 646,4 тис. грн. передано із бюджету Іршавської ОТГ для фінансування установ освіти, які знаходяться на території ОТГ , та ще не передані з районного бюджету. По спеціальному фонду видатки складуть 13 975,3 тис. грн., за рахунок батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, школах-садах та школах естетичного виховання.
Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду складуть 67 574,9 тис. грн., ( із яких 230,0 тис. грн. передано з Іршавської ОТГ), у тому числі видатки на харчування дітей – 3 305,0 тис.грн. Вартість одного діто-дня харчування по дошкільних навчальних закладах району у 2018 році складе 16,00 грн., враховуючи батьківську плату, розмір якої буде складати 80% від вартості харчування.
По загальноосвітніх навчальних закладах видатки на харчування учнів 1-4 класів (пільгових категорій населення), вихованців школи-інтернату по загальному фонду передбачено кошти в сумі 1 820,1 тис.грн., в тому числі на оздоровлення дітей 164,9 тис. грн. Вартість одного діто-дня харчування в загальноосвітніх школах складе 15,00 грн.; у школі-інтернат – 40,50 грн.
Обсяг видатків загального фонду включає також видатки на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, у сумі 32,6 тис. грн. та на утримання будинків сімейного типу, прийомні сім’ї – 1 481,2 тис.грн.
Видатки по загальному фонду районного бюджету по цій галузі на оплату праці передбачені в сумі 270 269,5 тис. грн.( 254 054,2 тис.грн. без установ ОТГ). Незабезпечена потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями по цій галузі складає 19 592,0 тис.грн.
На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено – 22 901,0 тис. грн. Видатки на оплату енергоносіїв передбачено в повному обсязі.
На утримання установ охорони здоров’я у 2018 році по загальному фонду передбачено видатки у сумі 85 090,8 тис.грн..
Видатки на медикаменти заплановані у розмірі 3 240,0 тис. грн. і складають 3,8 % від загальних видатків на охорону здоров’я. Вартість одного ліжко-дня по медикаментах спрогнозовано у розмірі 14,97 грн. Видатки на харчування складають 1 300,0 тис.грн., або 1,6 % від загального обсягу видатків на охорону здоров’я. Вартість ліжко-дня харчування передбачено у розмірі 9,73 грн.
Видатки по загальному фонду районного бюджету по цій галузі на оплату праці передбачені в сумі 53 477,6 тис. грн., що менше на 0,9 % від затвердженого показника минулого року. Зменшення фонду оплати праці пояснюється тим, що видатки на первинну ланку заплановано на 6 місяців. Не забезпечена потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями складає 11 874,2 тис.грн.
На оплату енергоносіїв по закладах охорони здоров’я у районному бюджеті на 2018 рік передбачено 8 145,5 тис. грн., що більше затверджених видатків минулого року на 1 334,4 тис. грн. Передбачений обсяг забезпечує потребу в коштах для оплату енергоносіїв у повному обсязі.
По власних надходженнях установ охорони здоров’я (спеціальний фонд) на 2018 рік заплановано 500,0 тис.грн., що більше на 50,0 тис.грн. від затверджених показників минулого року .
На соціальний захист населення у районному бюджеті на 2018 рік по загальному фонду передбачено кошти в сумі 316 248,4 тис. грн, що на 74 667,1 тис.грн., або на 30,9 % більше від затвердженого плану видатків на 2017 рік.
На утримання територіального центру соціального обслуговування планується спрямувати 2 601,1 тис.грн., або на 17,4 тис.грн. більше від затверджених показників 2017 року. По даній установі незабезпечена потреба на оплату праці з нарахуваннями складе 950,8 тис.грн. На утримання центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді планується спрямувати 590,2 тис.грн., або на 145,6 тис.грн. більше затверджених показників 2017 року.
Видатки на енергоносії складають 119,5 тис.грн. На 2018 рік вказані видатки забезпечено в повному обсязі.
На культуру і мистецтво у районному бюджеті на 2018 рік відділу культури і туризму райдержадміністрації для фінансування районних установ культури по загальному фонду передбачено видатки в сумі 10 352,9 тис.грн., що на 12 164,5 тис.грн., або на 55,5 % менше затвердженого плану видатків загального фонду за 2017 рік. Таке зменшення видатків пояснюється тим, що Іршавська школа мистецтв перейшла на фінансування із бюджету Іршавської ОТГ, а інші дитячі школи мистецтв, відповідно до програмної класифікації відносяться до галузі освіти.
У 2018 році видатки на заробітну плату по районних установах культури спрямовано 6 661,4 тис. грн. Потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями по даній галузі не забезпечено на 3325,6 тис.грн.
По галузі „Фізична культура і спорт” в загальному фонді районного бюджету на 2018 рік передбачено видатки в сумі 1 236,2 тис. грн. Зокрема, видатки на утримання та навчально-тренувальну роботу ДЮСШ заплановано в сумі 996,2 тис.грн.. Із загальної суми видатків 658,4 тис.грн. складають видатки на оплату праці. Незабезпечена потреба на оплату праці з нарахуваннями складає 802,8 тис.грн.
Для надання фінансової підтримки ДЮСШ „Колос” у видатках районного бюджету передбачено кошти в сумі 240,0 тис.грн.
Видатки на інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю у 2018 році складуть 288,9 тис грн., які будуть спрямовані на реалізацію Програми розвитку малого підприємництва в районі ( утримання Агенції регіонального розвитку Іршавщини).
Субвенції з державного бюджету у видатках районного бюджету склали 590 334,1 тис. грн., в тому числі за видами:
1) субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у сумі 175 640,9 тис. грн;
2) субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 134 690,6 тис. грн;
3) субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 1 200,7 тис. грн;
4) субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 1 481,2 тис. грн;
5) освітня субвенція у сумі 208 738,3 тис. грн.;
6) медична субвенція у сумі 66 267,8 тис.грн.
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам склали 16 390,0 тис.грн., у тому числі:
1) субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 5 500,0 тис.грн.;
2) субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 8 091,9 тис.грн.;
3) субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 289,7 тис.грн.;
4) інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 2 508,4 тис.грн.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 414,1 тис.грн.
Розмір резервного фонду районного бюджету на 2018 рік передбачається у сумі 50,0 тис.грн.

О.Симчик,
начальник фінансового управління РДА.

Ваш отзыв

Ваш коментар