Версія для друку Версія для друку

Звіт голови районної ради

Свій звіт голова райради Віктор Симканинець розпочав із аналізу роботи постійних комісій райради, які на протязі року обговорюють і вносять пропозиції на сесію, і піднятих проблемних питань району та заяв громадян, громадських організацій та інше.
Загалом з початку скликання до 01 грудня 2017 року проведено 98 засідань постійних комісій, в тому числі 48 засідань постійних комісій та 5 спільних за звітний період.
Одним із основних напрямів роботи районної ради є затвердження бюджету та контроль за його виконанням. За функціональною спрямованістю ці повноваження віднесені до компетенції постійної комісії з питань плану соціально-економічного розвитку, бюджету, інвестицій та регуляторної політики (голова Матіко І.І.). Традиційно, дана комісія є серед найактивніших. Загалом з початку скликання проведено 15засідань, з яких 7- за звітний період та 1 спільне. Розглядалися проекти рішень, що виносилися на розгляд пленарних засідань ради, клопотання та заяви. На контролі у комісії 9 цільових програм.
Проблемами стану, розвитку і фінансуванням галузей освіти, фізкультури і спорту, роботи з молоддю, опікується постійна комісія районної ради з питань розвитку освіти, науки, молодіжної політики та національних меншин, духовності і спорту (голова Белей Г.Д.). Загалом проведено 7 засідань (з яких – 5 за звітний період), 5 спільних засідань (4 – за звітній період).
Протягом звітного періоду відділом та комісією опрацьовано та винесено на сесію проектів 9 рішень.
Питаннями медичного забезпечення та соціального захисту жителів району, станом фінансового і матеріально-технічного забезпечення вказаних галузей опікується постійна комісія районної ради з питань розвитку охорони здоров›я, соціального захисту і зайнятості населення(голова Фельцан І.І.). Загалом комісією проведено 5 засідань, з яких 3 за звітний період. Треба відзначити найактивнішу участь даної комісії у спільних засіданнях.
У напрямку ефективного управління майном територіальних громад сіл, міста району активно та результативно здійснює свою діяльність постійна комісія районної ради з питань управління майном та приватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуацій та засобів масової інформації (голова Горзов В.О.).
На своїх засіданнях комісія вивчила, розглянула і підготувала питання, що належать до її компетенції з наступним розглядом на засіданнях сесії районної ради. З початку скликання комісією проведено 35 засідань, 16 з яких відбулося у звітному періоді, та розглянуто 336 питань щодо використання, передачі, утримання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району (комунального майна району), з яких 130 питань за звітний період.
Активно і принципово підходила до розгляду питань за дотриманням природоохоронного законодавства, використання і охорони природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення постійна комісія районної ради з питань земельних відносин, екології, використання природних ресурсів, рекреації, культури і туризму (заступник голови комісії Геда І.І.). Кожне засідання цієї комісії проходить результативно та у жвавому обговоренні питань.
З початку скликання комісія провела 28 засідань, в тому числі 5 виїзних, на яких розглянуто 62 питання,протягом звітного періоду11 засідань, в тому числі з них2 виїзні, на яких розглянуто 41 питання. Загалом відділом та комісією опрацьовано та винесено на розгляд сесії 25проектів рішень.
Контроль за законністю прийняття рішень, дотримання регламенту роботи районної ради, норм депутатської етики, активністю депутатів районної ради на засіданні комісій та пленарних засідань ради, здійснюється постійною комісією районної ради з питань дотримання законності, регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою (голова комісії Поляк В.Й.).
З початку скликання комісія провела 8 засідань, на яких розглянуто 4 питання та брала участь у 5-х спільних засіданнях,протягом звітного періоду – 6 засідань, на яких розглянуто 11 питань. Загалом відділом та комісією опрацьовано та винесено на розгляд сесії 6 проектів рішень.
Президія районної ради
Президія – дорадчий орган районної ради. До складу президії районної ради, окрім голови ради і заступника, також входять голови постійних комісії районної ради та керівники депутатських фракцій. Загальний склад президії районної ради VII скликання становить 14 осіб.
Загалом з початку скликання проведено 14 засідань президії, в тому числі 5 за звітний період.
Крім цього порушено ряд питань, а саме: щодо стану доріг на території району, ситуації з виділенням землі за межами населеного пункту села Лоза, проблеми зі смітттєзвалищем на території Дубрівської сільської ради, ефективності використання коштів на розвиток освітньої галузі та стан будівель навчальних закладів тощо. Порушені питання перебувають на контролі та враховуватимуться при плануванні роботи райради на наступний рік.
Середня участь членів президії у її засіданнях11 депутатів – це близько80%.
сесії районної ради
Основною формою здійснення районною радою власних повноважень є пленарні засідання.
Протягом скликання проведено 18пленарних засідань, з яких 7-за звітний період .
Жодного пропуску сесії протягом року, окрім голови райради, не мали депутати: Белей Г.Д., Білинець В.А., Василець В.Й., Ребрик М.М., Станко П.І., Фельцан І.І., Фельцан Ю.І., Чедрик О.А., тобто 9 депутатів. У минулому році таких було 13. Дещо знизився відсоток присутності на сесіях. За звітний період від склав 74 %, у минулому році становив 78 %.
З метою підвищення інформованості про роботу районної ради, про заходи проведені райрадою та її виконавчим апаратом, а також участь у них районних депутатів висвітлюється у районній газеті «Нове життя» та на офіційному веб-сайті районної ради.
Юридичне забезпечення
діяльності районної ради
Важливим напрямком роботи районної ради також є правове забезпечення діяльності районної ради, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів в діяльності районної ради, забезпечення правильного застосування законодавства, що покладається на відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.
Відділ перевіряє відповідність законодавству проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради, інших документів нормативно-правового характеру, що подаються на підпис керівництву.
Під час підготовки документів нормативно-правового характеру (рішень, розпоряджень) відділ в обов’язковому порядку здійснює юридичну експертизу проектів вказаних документів.
Це підтверджує те, що протягом звітного року прокуратура району не мала претензій до рішень районної ради.
Окрім вище зазначено, на відділ покладені обов’язки по веденню кадрової роботи працівників виконавчого апарату районної ради, надання методичної та правової допомоги з різних питань депутатам районної ради, міській, сільським радам району.
Відділом постійно надається безоплатна правова допомога громадян із різних питань, а також надавалася правова та організаційна допомога у роботі із зверненнями громадян.
Крім цього, працівники відділу брали участь у організаційно-масових заходах, акціях, які проводяться на території району.
По закінченню другого етапу електронного декларування, відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи перевірявся факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру, а саме подання електронних декларацій головою, заступником голови, працівниками та депутатським корпусом районної ради.
При внесенні змін у законодавство чи прийнятті нових Законів, інших нормативно-правових актів України відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи апарату районної ради проводиться семінар-навчання з метою ознайомлення та доведення до працівників виконавчого апарату районної ради. За необхідності, проводяться наради по наданню методичної допомоги та роз’ясненню законодавства працівникам міської, сільським радам району.
Окремі рекомендації з питань реформувань територіальних громад тобто їх об’єднань, було розроблено для допомоги місцевим радам. В районі утворено, поки що Іршавську об’єднану територіальну громаду, в складі міста та сіл Собатин і Лоза. Тут вже проведено вибори міського голови та старост сіл. Дана робота продовжується та є ряд суб’єктивних і об’єктивних причин, які її сповільнили.
Крім цього, працівниками відділу проводиться на належному рівні робота по виконанню доручень, захисту прав та інтересів виконавчого апарату районної ради, депутатів ради.
майнові, орендні питання
Управління комунальним майном здійснює відділ управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату районної ради (надалі – відділ).
За звітний період відділом розглянуто 188 звернень, заяв, клопотань, листів від фізичних та юридичних осіб. За результатами їх розгляду прийнято відповідні рішення, про що поінформовано заявників.
З метою удосконалення використання комунального майна, відділом у звітний період на виконання рекомендацій постійної комісії районної ради з питань управління майном та приватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуацій та засобів масової інформації щодо винесення на розгляд сесії районної ради відповідних питань, розроблено 35 проектів рішень з майнових питань, в тому числі 3 регуляторні акти.
На початку поточного року проведено інвентаризацію об’єктів комунальної власності. Станом на 01.01.2017 року у спільній власності територіальних громад сіл, міста району обліковується 123 одиниці нерухомого майна.
За цей період, на виконання рішення районної ради від 03.11.2016р. № 146 «Про проведення аукціонів із відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, міста району» відділом вжито організаційні заходи щодо відчуження на конкурсних засадах шляхом проведення аукціонів двох об’єктів комунальної власності району відповідно до вказаного вище рішення районної ради.
Загалом у поточному році до районного бюджету скеровано кошти від відчуження комунального майна району через аукціони на загальну суму 199тис.259грн.
На даний час діє 130 договорів оренди комунального майна, в тому числі, які укладені виключно на конкурсній основі – 49, з бюджетними організаціями – 24, з громадськими організаціями – 4, для надання послуг з гарячого харчування у загальноосвітніх школах району – 3, погодинне використання – 37, а за 13 договорами комунальне майно передавалось в разове використання для проведення різного роду масових заходів. В цілому, за звітний період укладено 69 договорів оренди.
Передача в оренду комунального майна, окрім надання в оренду бюджетним установам та разового використання приміщень, здійснюється виключно на конкурсних засадах.
За період з грудня 2016р. по грудень 2017р. надходження, отримані від оренди майна, становлять 1млн. 124тис. 838грн. Відділ проводить постійний аналіз стану надходжень орендної плати за використання комунального майна. Станом на 01.12.2017 року заборгованість по орендній платі становить 170 тис. 623грн..
Найбільшу заборгованість зі сплати орендної плати допустила підприємець Красовська І.І. 94тис. 19 грн..
За звітний період проведено нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати орендарями. Фактичне надходження від нарахованої за звітний період пені складає 18тис. 660 грн..
З метою поліпшення стану своєчасності сплати орендних платежів, скорочення існуючої заборгованості, здійснюється постійний моніторинг за термінами надходжень орендної плати, за їх результатами орендарям-порушникам систематично направляються листи-попередження, надсилаються претензії.
Якщо в порядку досудового врегулювання питання сплати орендних платежів не вирішуються, матеріали щодо боржників скеровуються до суду та органів прокуратури.
Фактично станом на 01.12.2017 року в оренді знаходиться 9108,99 м.кв. комунального майна: з них 1400,6кв.м. у закладах освіти – для організації гарячого харчування дітей, автоматизованих телефонних станцій; 1056,97м.кв. у закладах медицини – для надання стоматологічних послуг, під аптечні заклади, розміщення банкомату та кавового апарату, реалізації виробів медичного призначення і медичного обладнання, приміщень КЗ Іршавський центр первинної медико-санітарної допомоги»; 1022,4м.кв. у закладах культури – для розміщення кафе, офісів, інтернет-антени, магазину комп’ютерної техніки; 5629,02м.кв. у інших майнових комплексах та вбудованих приміщеннях, для розміщення службових приміщень державних установ тощо.
Проведення інвентаризації та інші правові заходи дали можливість до певної міри навести порядок у використанні комунального майна.

Ваш отзыв

Ваш коментар