Версія для друку Версія для друку

Фінансисти звітують

Організація роботи місцевих органів влади впродовж І півріччя 2017 року щодо забезпечення повноти мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів району та пошуку додаткових джерел для їх наповнення сприяла певним позитивним досягненням.

Так, за звітний період поточного року до загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано закріплених та власних доходів у сумі 63, 7 млн. грн., що складає 136, 0 відсотків до планових показників розпису на січень – червень та 127,4 відсотка до уточнених показників поточного року.
Перевиконання планових показників доходів загального фонду місцевих бюджетів та збільшення надходжень забезпечено основними бюджетоутворюючими джерелами – податком на доходи фізичних осіб, земельним та єдиним податком.
Із 27 місцевих бюджетів району, забезпечено виконання планових показників у районному, міському та 20 сільських бюджетах.
Не забезпечено виконання плану доходів у наступних сільських радах:
Сілецькій на 11,8 % (- 142,5 тис. грн.)
Загатянській на 10,5 % (-21,4 тис. грн.);
Луківській на 9,6 % (- 9,9 тис. грн.);
Ч. Потіцькій на 6,6 % (-15,9 тис. грн.);
Броньківській на 6,2 % (-10,0 тис. грн.);
Лисичівській на 4,3 % (-11,2 тис. грн.).
Рівень виконання уточненого плану доходів районного бюджету за перше півріччя цього року склав 125,2, або ж понад план надійшло біля 7,5 млн. грн., а у порівнянні з відповідним періодом минулого року, зафіксовано ріст доходів на 56,8 % або на 23,0 млн. грн.
Значне перевиконання в абсолютних сумах забезпечено у наступних місцевих бюджетах:
Зарічанський – у 2,3 рази (+ 2354,1 тис. грн.);
Білківський – 150,6 % (+ 823,7 тис. грн.);
Іршавський – 110,4 % (+ 757,6 тис. грн.);
Ільницький – 143,2 % (+ 533,8 тис. грн.);
Дубрівський – 139,7 % (+ 434,8 тис. грн.);
Кушницький – 134,8 % (+ 307,3 тис. грн.)
Виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів району за 6 місяців 2017 року в розрізі джерел доходів характеризуються слідуючими показниками.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів місцевих бюджетів і надалі залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 44,0 відсотка в загальному обсязі доходів загального фонду. За звітний період поточного року надійшло даного виду платежу у сумі 36,5 млн. грн. або на 25,3 відсотка більше уточненого показника січня – червня 2017 року. Надходження до місцевих бюджетів району по єдиному податку склали 13,5 млн. грн., або 160,9 відсотка до уточненого плану.
Плати за землю надійшло 2,6 млн. грн., що також дало змогу забезпечити виконання уточненого плану доходів по цьому платежу на 117,7 відсотків.
Наповнення місцевих бюджетів дало змогу забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери району, яких по штатних розписах установ налічується біля 5, 7 тис. одиниць та здійснити у повному обсязі розрахунки в оплаті спожитих енергоносіїв бюджетними установами району за звітний період.
Враховуючи настання періоду щорічних відпусток працівників закладів освіти та необхідністю забезпечення фінансовим ресурсом на здійснення виплат відпускних у повному обсязі, райдержадміністрацією оформлено відповідні матеріали та отримано позичку на такі цілі з єдиного казначейського рахунку у обсязі 10,4 млн. грн.
Слід також зазначити, що впродовж перше півріччя 2017 року додатково на видатки місцевих бюджетів спрямовано 8,7 млн. грн. або ж 57,9 відсотків коштів вільного залишку місцевих бюджетів, що склався на 1 січня 2017 року, із них на оплату праці з нарахуваннями та на оплату енергоносіїв 3,3 млн. грн. На видатки, які не забезпечені бюджетними призначеннями в повному обсязі, за рішеннями органів місцевого самоврядування, також спрямовано понадпланові надходження доходів загального фонду, отримані місцевими бюджетами впродовж січня – червня місяця поточного року. Обсяг спрямованих понадпланових надходжень у звітному періоді склав 3,2 млн. грн.
Станом на 1 липня 2017 року на рахунках органів місцевого самоврядування обліковуються кошти у сумі 3 млн. грн., які надійшли на спеціальні рахунки рад і можуть бути використані на покращення матеріально – технічного стану об’єктів та інфраструктури населених пунктів, а також на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг місцевого та комунального значення у поточному році.
Обсяг видатків місцевих бюджетів району за І півріччя 2017 року склав 378, 0 млн. грн. Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери району спрямовано 220,0 млн. грн. На оновлення матеріально – технічної бази закладів бюджетної сфери району за звітний період спрямовано 3,7 млн. грн. , на 5,1 млн. грн. здійснено видатків на оплату проведених капітальних ремонтних робіт та 0,5 млн. грн. спрямовано на реконструкцію та капітальне будівництво закладів бюджетної сфери району.
За звітний період на оплату праці з нарахуваннями працівникам загальноосвітніх закладів та на утримання установ і закладів медичної галузі з державного бюджету отримано освітню субвенцію у розмірі 106,6 млн. грн. та медичну субвенцію – 40,4 млн. грн.
Обсяг субвенції соціального спрямування для надання пільг і субсидій населенню та на виплату державних допомог сім’ям з дітьми за І півріччя 2017 року склав 108,8 млн. грн.
У поточному році продовжується робота по реалізації спільних інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які реалізовуються за кошти державного фонду регіонального розвитку. Обсяг виділених коштів з державного бюджету на виконання капітальних ремонтних і будівельних робіт на об’єктах соціальної сфери району передбачається у розмірі 5,6 млн. грн. Для співфінансування видатків на реалізацію таких проектів у поточному році із районного та сільських бюджетів виділено більше 2, 0 млн. грн.
Питання стану виконання місцевих бюджетів району знаходиться на постійному контролі керівництва райдержадміністрації. Значна увага приділяється питанню залучення додаткових фінансових ресурсів на розвиток, оновлення і покращення матеріально – технічної бази закладів бюджетної сфери та інфраструктури населених пунктів району.
Оксана Симчик,
начальник фінансовго управління РДА

Ваш отзыв

Ваш коментар