Версія для друку Версія для друку

основні напрямки роботи ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2016 РІК

Впродовж 2016 року робота фінансового управління була спрямована на виконання завдань, визначених планом соціально- економічного розвитку району та основним фінансовим планом регіону – бюджетом на 2016 рік. Питання формування районного бюджету та забезпечення виконання всіх місцевих бюджетів району, пошуку додаткових джерел наповнення дохідної частини бюджетів та ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, а також здійснення попереднього контролю за дотриманням бюджетного законодавства України на всіх стадіях бюджетного процесу – основні напрямки роботи фінансового управління у 2016 році.
У січні звітного періоду на сесії Іршавської районної ради затверджено у новій редакції показники районного бюджету на 2016 рік. Формуванню показників бюджету передувала клопітка робота над визначенням основних джерел доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів в умовах внесених змін до чинного бюджетного та податкового законодавства, які вступали в дію з 1 січня 2016 року.
У визначені Бюджетним кодексом України терміни сформовано і затверджено сесіями 25 сільських і міський бюджети на 2016 рік. Фінансовим управлінням, у місячний термін з дня затвердження низових бюджетів, проведено експертизу їх відповідності нормам чинного бюджетного законодавства та надано відповідні висновки керівникам органів місцевого самоврядування.
За результатами виконання місцевих бюджетів району за 2015 рік підготовлено та подано у січні 2016 року  річні звіти до департаменту фінансів облдержадміністрації. Також підготовлено та подано на розгляд сесії Іршавської районної ради матеріали з питання затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік. За підсумками виконання місцевих бюджетів району у звітніх періодах 2016 року, фінансовим управлінням підготовлено та подано на розгляд голови райдержадміністрації та голови районної ради аналітичні матеріали з питання стану виконання дохідної частини місцевих бюджетів району. Питання стану виконання дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками звітного кварталу 2016 року виносилось на розгляд постійної комісії з питань бюджету та плану соціально – економічного розвитку Іршавської районної ради. Згідно до графіку проведення засідань колегій райдержадміністрації, фінансовим управлінням підготовлено і подано матеріали на засідання колегій райдержадміністрації з питання підсумків виконання місцевих бюджетів району за 2015 рік, перший, другий та третій квартали 2016 року та з питання стану дотримання фінансово – бюджетної дисципліни в бюджетних установах району та заходи щодо її покращення.
Впродовж 2016 року на розгляд сесії Іршавської районної ради фінансовим управлінням підготовлено та подано 7 проектів рішень з матеріалами до них з питання внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
Відділом доходів та фінансів галузей виробничої сфери щоденно здійснюється моніторинг стану надходжень платежів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району. Щомісячно, на кожну звітну дату, спеціалістами бюджетного відділу проводиться аналіз стану видатків місцевих бюджетів району до затверджених показників та готуються інформаційні матеріали з цього питання. На щоденному контролі фінуправління перебувають питання стану розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоресурси, стану своєчасного фінансування видатків за захищеними статтями, насамперед на оплату праці з нарахуваннями та питання ліквідації кредиторської заборгованості по платежах, які здійснюються з місцевих бюджетів району.
Керівництво фінансового управління, згідно із робочим планом, брало участь у нарадах при заступнику голови райдержадміністрації з питань очікуваного виконання місцевих бюджетів району у звітніх періодах 2016 року, питань стану використання коштів субвенцій, виділених з державного, обласного, сільських та міського бюджетів та коштів Державного фонду регіонального розвитку, які спрямовувались на розвиток і покращення матеріально – технічного стану в окремих закладах бюджетної сфери району та на виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах у населених пунктах району.
Крім цього, щопонеділка на засіданні районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та соціальних виплат розглядалися питання ліквідації недоїмки по платежах до місцевих бюджетів району та розроблялися конкретні заходи з цього питання.
25 травня 2016 року, за ініціативи фінансового управління, проведено тренінг з питань забезпечення якісної та безперебійної роботи на офіційному веб – порталі використання публічних коштів “Є – ДАТА” в Іршавському районі за участю головних бухгалтерів та бухгалтерів закладів бюджетної сфери.
За нормами чинного бюджетного законодавства України фінансове управління також реалізовує повноваження з контролю за дотриманням бюджетного законодавства на будь – якому етапі складання та розгляду місцевих бюджетів, забезпечує ефективне управління бюджетними ресурсами, які є у розпорядженні адміністративно – територіальної одиниці. Від злагодженості дій усіх учасників бюджетного процесу залежить ефективність та раціональне використання бюджетних коштів, що призводить до мінімізації бюджетних правопорушень у роботі розпорядників цих коштів та забезпечить належне функціонування галузей бюджетної сфери у наступних бюджетних періодах.

Оксана Симчик,
начальник фінансового
управління Іршавської РДА.

Ваш отзыв

Ваш коментар