Версія для друку Версія для друку

Архівний відділ Іршавської райдержадміністрації ознайомлює з РЕКОМЕНДАЦІЯМИ

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з розгляду питання «Про стан виконання Закону України № 1043-VIII від 29.03.2016 року «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії» схвалені рішенням комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 07 грудня 2016 року

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, здійснюючи контрольну функцію відповідно до статей 14 та 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», за участі представників Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України заслухав і обговорив питання про практику застосування та стан виконання Закону України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії» № 1043-VIII від 29.03.2016 року.
Учасники засідання комітету зазначають, що 29 березня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії» № 1043-VIII (далі – Закон № 1043-VIII), яким встановлено, що за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, для обчислення пенсії разом із заробітною платою за період страхового стажу після 1 липня 2000 року, додатково можна надати довідку про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв по 30 червня 2000 року. Фактично цим Законом відновлено норму, яка діяла до 1 січня 2016 року.
Закон № 1043-VIII набрав чинності з 15 квітня 2016 року.
Положення Закону № 1043-VIII поширюються також на осіб, яким пенсії призначені (перераховані) у період з 1 січня 2016 року до 15 квітня 2016 року (до дня набрання чинності цим Законом).
Терміни проведення перерахунків пенсій врегульовано статтею 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Так, перерахунок призначеної пенсії провадиться в такі строки: у разі виникнення права на підвищення пенсії – з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа (абзац другий частини 4 статті 45 Закону).
Враховуючи зазначене, поширення положень Закону № 1043-VIII на осіб, яким пенсії призначені (перераховані) у період з 1 січня 2016 року до 15.04.2016 року, надає право таким пенсіонерам на звернення щодо перерахунку пенсії у строки, визначені статтею 45.
Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 року №22-1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846).
Відповідно до пунктів 2.1. та 2.10. зазначеного Порядку до заяви про призначення пенсії за бажанням пенсіонера може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.
Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією.
Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами. У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.
Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об’єднань не можуть служити документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.
Таким чином, при обчисленні пенсії враховуються ті суми заробітної плати, які зазначені в довідках про заробітну плату, поданих пенсіонером для призначення пенсії. При цьому довідка про заробітну плату (дохід) особи по 30 червня 2016 року видається виключно на підставі наявних первинних документів (особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату) підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією.
Проте, Пенсійним фондом України не забезпечено приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із Законом № 1043-VIII. Так, відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій зазначено, що довідка про заробітну плату (дохід) до 01 липня 2000 року може бути подана у період до 01 січня 2016 року.
Як повідомив Пенсійний фонд України, у період з 01.01.2016 року до 15.04.2016 року до органів Пенсійного фонду з приводу призначення пенсій звернулась 97361 особа, середній розмір призначених пенсій становив 1923,26 грн.
Після 15.04.2016 року із зазначеної чисельності осіб з приводу перерахунку пенсій з урахуванням заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу по 30 червня 2000 року звернулась 31291 особа. Середній розмір пенсії цієї категорії осіб зріс в середньому на 269,00 грн. і становить 1550,52 грн. При цьому, середній розмір пенсії осіб, яким заробітна плата обчислена лише з урахуванням відомостей персоніфікованого обліку за період страхового стажу після 01.07.2000 року, є більшим і складає 2099,79 грн.
Починаючи з 15.04.2016 року до 01.11.2016 року, додатково до заробітної плати після 01.07.2000 року врахована заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу по 30 червня 2000 року при призначенні, перерахунку, переведенні з одного виду пенсії на інший 90673 особам. Середній розмір пенсій зазначених осіб складає 1690,51 грн.
За інформацією Пенсійного фонду України, органами Пенсійного фонду надається допомога пенсіонерам в одержанні відсутніх документів для призначення пенсії, зокрема, надсилаються запити до підприємств, установ, організацій, а також архівних установ щодо розшуку відомостей про заробітну плату, про надання копій документів (особових рахунків, платіжних відомостей тощо), а також забезпечується проведення організаційних заходів стосовно здійснення перевірки достовірності зазначених у довідках про заробітну плату відомостей.
Водночас Пенсійний фонд України проінформував, що в результаті проведення перевірок є випадки виявлення помилок, допущених підприємствами, установами, організаціями під час видачі довідок про заробітну плату. Зокрема, безпідставно включаються в суми заробітної плати для обчислення пенсій виплати, на які не нараховувались страхові внески, невірно переводяться карбованці та купоно-карбованці у гривні і інші.
Також необхідно звернути увагу на те, що в окремих випадках пенсіонери не мають можливості подати довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року внаслідок незбереження первинних документів про заробітну плату, у зв’язку з ліквідацією, банкрутством, реорганізацією підприємств, або знищенням архівних документів.

За результатами обговорення питання «Про стан виконання Закону України № 1043-VIII від 29.03.2016 року «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії», в порядку реалізації контрольної функції, члени Комітету вирішили:
1. Інформацію Пенсійного фонду України в частині виконання норм Закону України № 1043-VIII від 29.03.2016 року «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» взяти до відома.
2. Пенсійному фонду України:
внести зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» згідно із вимогами Закону № 1043-VIII;
провести роз’яснювальну роботу із залученням представників територіальних державних архівних установ на підприємствах, установах, організаціях, а також у засобах масової інформації щодо необхідності підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються громадянами для призначення (перерахунку) пенсій, дотримання вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадках ліквідації, банкрутства, реорганізації;
проінформувати Комітет про стан виконання цих рекомендацій до 1 лютого 2017 року.
3. Дані рекомендації надіслати Міністерству соціальної політики України та Пенсійному фонду України для розгляду та вжиття заходів.

МихайлоТернинко,
начальник архівного відділу

Ваш отзыв

Ваш коментар