Версія для друку Версія для друку

Що треба зробити для нормального функціонування служби з охорони праці?

Зараз такий час, що у сфері малого та середнього бізнесу самі роботодавці не мають досвіду по веденню документації з питань охорони праці, чого гріха таїти, часто немає фахівців з охорони праці на підприємствах, установах та організаціях. Оскільки Закон вимагає, щоб дану роботу виконували фахівці з вищою технічною освітою (освітній рівень бакалавра Бакалавр. — рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню) , або середньою освітою та стажем роботи не меньше 5 років (освітній рівень магістра. Магістр — освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.)
Згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці»: “Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці”. Разом з тим, законодавство дозволяє залучати до роботи інженера з охорони праці на підприємство з малою кількістю працівників (від одного до 51 працівника). До роботи інженером з охорони праці на таких підприємствах можна залучати на договірних засадах спецалістів з інших підприємств , які мають виробничий стаж не меньше 3-х років і пройшли навчання з охорони праці у спеціалізованих навчальних закладів.
Хочеться порекомедувати фахіцю – початківцю короткий перелік необхідних документів з охорони праці. А для цього слід зробити наступне.
1.Розробити накази, затвердити переліки, положення і порядки у тому числі: наказ про організацію роботи з охорони праці та розподілі обов’язків по охороні праці; перелік нормативно-технічної документації, що регламентують безпечну роботу підприємства; положення про службу охорони праці; положення про енергослужбу підприємства; наказ про організацію проведення медоглядів попередніх і періодичних; перелік професій і видів робіт, для виконання яких необхідний медичний огляд; поіменний список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду.
Організувати проходження медогляду і отримати заключний акт медогляду.
2.Розробити і затвердити: «Програму вступного інструктажу з охорони праці»; програми інструктажів на робочому місці за спеціальностями або видами робіт; перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу на робочому місці; програму інструктажу з пожежної безпеки; програму інструктажу на першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.
3.Мати, вести і контролювати ведення: Журналу реєстрації вступного інструктажу; Журналу реєстрації інструктажу на робочому місці; Журналу інструктажу з пожежної безпеки; Журналу обліку присвоєння групи «1» з електробезпеки неелектротехнічного персоналу.
4. Організувати навчання з охорони праці на підприємстві. Для цього розробити, погодити та за­твердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, програми навчання, вести журнал обліку з навчання.
5. Видати наказ «Про організацію перевірки знань», в якому визначити:
склад комісії з перевірки знань з охорони праці (і всім іншим нормам і правилам) і порядок про­ведення перевірки знань; положення про перевірку знань, стажуваннях та порядок допуску до самостійної роботи;
питання (білети ) до перевірки знань; програма навчання методам надання першої допомоги постраждалим протоколом перевірки знань; наказ про допуск до роботи після навчання та складання іспитів; наказ або розпорядження «Про стажування», програма стажування.
6.Видати наказ про затвердження Переліку інструкцій з охорони праці скласти перелік інструкцій; вести Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці для керівників підрозділів (служб) підприємства.
7.Видати наказ «Про організацію робіт підвищеної небезпеки»: розробити Положення про організацію та проведення робіт з підвищеною небезпекою; перелік робіт з підвищеною небезпекою; перелік працівників, які мають право видачі нарядів; «Журнал обліку нарядів-допусків.
8. На основі Типового положення розробити Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд, навчання осіб, відповідальних за контроль за безпечним станом будівель та споруд, порядок огляду комісією будівель і споруд, акти огляду.
9 Розробити Положення про порядок видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, які повинні бути видані працівникам, а також особисті картки обліку видачі засобів індивідуального захисту.
10. Видати наказ «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці».
Мати: Протокол атестації робочих місць за умовами праці з додатками; карти атестації робочих місць за умовами праці; відомості робочих місць і результатів їх атестації за умовами праці в підрозділах; зведену відомість робочих місць і результатів їх атестації за умовами праці в організації; план заходів щодо покращення і оздоровлення умов праці.
Зробивши перші кроки для початку, потрібно у дальнішому здійснювати контроль і надавати методич­ну допомогу керівникам, для чого продовжити розробляти необхідні документи з охорони праці, стежити за дотриманням безпечних і здорових умов праці на підприємстві.

Андрій Лутак,
страховий експерт з охорони праці віддлення ФССНВ в Іршавському районі.

Ваш отзыв

Ваш коментар