Версія для друку Версія для друку

подаємо тези зі звіту голови райради про роботу за рік

Шановні депутати !
Минув перший рік нашої каденції.
У відповідності до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звітую про діяльність керівництва, президії, постійних комісій VІI скликання та виконавчого апарату районної ради від початку каденції.
Як і в попередні скликання, протягом звітного року повсякденно проводилась робота спрямована на виконання повноважень, покладених на районну раду Конституцією та Законами України, регламентом роботи ради. Цьому сприяла постійна спільна та активна робота апарату ради, її органів – президії, постійних та спеціальних комісій.
Протягом року районна рада спрямовувала зусилля на соціально-економічний, культурний розвиток району. Жодна мала чи велика акція, подія, захід у місті чи в селах району не проходили без вашої участі.
Робота постійних та спеціальних комісій
Значну роль у вирішенні важливих питань життєдіяльності громад відіграють постійні комісії районної ради. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які виносяться на розгляд сесії, здійснюється контроль за їх виконанням. У раді працює 6 постійних комісій, їх діяльність відіграє важливу роль у підвищенні ефективності роботи ради.
Постійні комісії у своїй роботі керуються положенням про постійні комісії районної ради, регламентом роботи районної ради та іншими нормативними актами. Засідання всіх постійних комісій проводяться відкрито і гласно. Як показала практика, досить ефективним напрямком в роботі постійних комісій є проведення спільних засідань.
Протягом звітного року постійні комісії районної ради працювати досить ефективно.
Загалом з початку скликання і до 01 грудня 2016 року проведено 52 засіданя (в тому числі 7 спільних).
Продовжена практика обов’язкового розгляду на профільних комісіях районних цільових програм. Обов’язково на окремому засіданні бюджетною комісією розглядається питання внесення змін до районного бюджету. Крім керівництва райдержадміністрації та фінуправління на засідання запрошуються головні розпорядники коштів разом із бухгалтерами. Така практика показала себе із позитивної сторони і значно полегшує процес розгляду питань та прийняття остаточних рішень на пленарних засіданнях.
Як і у попередні скликання, до роботи комісій, як спільних, так і окремих засідань, залучаються представники служб району, начальники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, ініціатори та розробники проектів рішень.
Обов’язковою є співдоповідь або інформація голів профільних комісій про позицію комісії з того чи іншого питання, яке розглядається сесією та належить до її відання.
Між відділами районної ради проведено розподіл комісій та покладено питання з організації їх роботи та інші питання пов’язані із діяльністю постійних депутатських комісій.
Розподіл комісій між відділами виглядає наступним чином:
відділ організаційного забезпечення та діловодства:
комісія районної ради з питань плану соціально-економічного розвитку, бюджету, інвестицій та регуляторної політики;
комісія районної ради з питань розвитку освіти, науки, молодіжної політики та національних меншин, духовності і спорту;
комісія районної ради з питань розвитку охорони здоров’я, соціального захисту і зайнятості населення.
відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи:
з питань дотримання законності, регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою;
з питань земельних відносин, екології, використання природних ресурсів, рекреації, культури і туризму.
відділ управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району:
комісія районної ради з питань управління майном і приватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуацій та засобів масової інформації.
Одним із основних напрямів роботи районної ради є затвердження бюджету та контроль за його виконанням. За функціональною спрямованістю ці повноваження віднесені до компетенції постійної комісії з питань плану соціально-економічного розвитку, бюджету, інвестицій та регуляторної політики (голова Матіко І.І.). Традиційно, дана комісія є серед найактивніших. Загалом з початку скликання проведено 14 засідань, із них 6 спільні. На спільних засіданнях, відповідно до регламенту роботи районної ради, розглядалися проекти рішень, що виносилися на розгляд пленарних засідань ради, клопотання та заяви.
На профільних засіданнях комісія розглянула 31 питання, серед них:
9 районних цільових бюджетних програм;
7 питань пов’язаних із бюджетним процесом (прийняття, внесення змін до районного бюджету тощо);
про хід виконання районного та місцевих бюджетів району;
про хід виконання плану соціально-економічного розвитку району за поточний рік;
про спрямування коштів;
про структуру і чисельність виконавчого апарату районної ради та кошторис районної ради на 2016 рік.
На засіданнях комісії також розглянуто ряд звернень та листів щодо виділення коштів з районного бюджету від голів місцевих рад району, керівників установ, які, у переважній більшості, згодом враховуються у проектах рішень.
Крім цього на вказану комісію покладені повноваження районної ради у здійсненні державної регуляторної політики.
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні «, розділу ІV Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням районної ради затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.
Протягом 2016 року в рамках плану діяльності з підготовки регуляторних актів, районною радою були прийняті такі рішення:
– Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району на 2016 рік;
– Про погодження вартості одної норми роботи на послуги, що використовуються комунальним підприємством «Іршавське бюро технічної інвентаризації»;
– Про внесення змін до рішення районної ради від 22 листопада 2011 року № 148 «Про затвердження Положення про плату за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах району».
Комісією також розроблено аналіз регуляторного впливу до цих рішень, який містив обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту, очікувані результати від його прийняття та аналіз впливу даного регуляторного акту на забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання. З метою одержання зауважень і пропозицій, проекти регуляторних актів були оприлюдненні для ознайомлення та подачі пропозицій в районній газеті «Нове життя».
На цій сесії буде затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік.
В цілому, протягом 2016 року, стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в районі визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних процесів відповідно до вимог чинного законодавства України, а впровадження принципів регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади та суб’єктів господарювання.
Активно і принципово підходила до розгляду питань за дотриманням природоохоронного законодавства, використання і охорони природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення постійна комісія районної ради з питань земельних відносин, екології, використання природних ресурсів, рекреації, культури і туризму (заступник голови комісії Геда І.І.). Кожне засідання цієї комісії проходить у жвавому обговоренні питань та результативно.
Протягом звітного періоду комісія провела 17 засідань, в тому числі 5 виїзних та брала участь у 2-х спільних засіданнях, на яких розглянуто 62 питання.
Найбільше порушених питань – це затвердження технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель, їх кількість становить – 26. Також, часто розглядалися звернення громадян із земельних питань, їх понад 18. По окремим заявам, комісія здійснювала виїзні засідання за місцезнаходженням предмету розгляду.
Постійною комісією ведеться моніторинг законодавчих актів з питань діяльності комісії. Основними аспектами діяльності комісії є питання, пов’язані з наданням надр у користування (погодження на отримання спеціальних дозволів), затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, та інші питання, що стосуються екології, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів.
Зокрема, комісією, в межах компетенції, погоджено клопотання:
– ТзОВ «Санаторій Боржава» на отримання спеціальних дозволів на користування надрами – геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки Кушницького та Боржавського родовищ підземних мінеральних вод;
– приватного підприємства «БАМ-ІР» на збір матеріалів для оформлення ліцензії на право розробки кам’яного родовища, розташованого в Іршавському районі Закарпатської області за межами населених пунктів на відстані 1,5 км від с. Імстичево на території ДП «Довжанське лісомисливське господарство» Білківського лісництва, урочище «Бистра».
Окрім засідань у районній раді, комісією здійснювались і виїзні засідання, зокрема:
– в с. Заріччя для вивчення питання з врегулювання земельного спору.
– в с. Кам’янське для вивчення питання з розчистки русла річки «Іршавка».
– в Національний природний парк «Зачарований край» для вивчення його роботи та питання щодо зміни меж (розширення) території.
Прийняті рішення сесії перебувають на постійному контролі комісії районної ради.
У напрямку ефективного управління майном територіальних громад сіл, міста району активно та результативно здійснює свою діяльність постійна комісія районної ради з питань управління майном та приватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуацій та засобів масової інформації (голова Горзов В.О.).
На своїх засіданнях комісія вивчила, розглянула і підготувала питання, що належать до її компетенції з наступним розглядом на засіданнях сесії районної ради. За звітний період комісією проведено 19 засідань, розглянуто 206 питань щодо використання, передачі, утримання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району (комунального майна району).
У ході підготовки питань до розгляду на сесії та у разі потреби комісією практикується проводити огляд майнових об’єктів безпосередньо на місцях, з участю заявників та зацікавлених сторін. На таких виїзних засіданнях вивчали стан будівель:
– майнового комплексу в м. Іршава, провулок Шевченка, 3;
– комунального закладу «Іршавська районна лікарня» в м. Іршава, вул. Комарова, 16;
– комунального підприємства «Друкарня» в м. Іршава, вул. Гагаріна, 36;
– комунального підприємства «Іршавське бюро технічної інвентаризації» в м. Іршава, пл. Народна 1;
– гаражів в м. Іршава, вул. Поштова, 4.
Зокрема, під час огляду будівель майнового комплексу в м. Іршава, провул. Шевченка, 3 та гаражів в м. Іршава, вул. Поштова, 4, комісією висловлено пропозиції щодо відчуження окремих вбудованих нежитлових приміщень комунальної власності району у вказаних вище будівлях шляхом проведення аукціонів.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, для проведення конкурсів на право оренди комунального майна району розпорядженням голови ради № 31 від 08 грудня 2015 року утворена конкурсна комісія з проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району у кількості 5 чоловік (голова Білинець В.А.).
Дана комісія має наступні функції: визначення умов конкурсу, розгляд поданих учасниками конкурсу пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця з наступним винесенням пропозицій на сесію. Основним критерієм для визначення переможця є запропонований найбільший розмір орендної плати за перший місяць оренди з обов’язковим виконанням умов конкурсу.
За звітний період комісією проведено 8 засідань, на яких розглянуто конкурсну документацію від 15 учасників конкурсів та рекомендовано районній раді передати в оренду 15 об’єктів комунальної власності району.
Для визначення суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються до здійснення незалежної експертної оцінки вартості об’єктів комунального майна району, з метою передачі їх в оренду або відчуження, розпорядженням голови районної ради від 09.12.2015р. №32 «Про утворення конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності» створено комісію у кількості 5 чоловік (голова Фанта І.І.). За звітний період, комісією проведено 11 засідань, розглянуто 8 конкурсних документацій від учасників конкурсу, відібрано 7 оцінювачів.
В рамках забезпечення ефективного використання комунального майна на баланс районної ради повернуто приміщення:
– колишньої швидкої в м. Іршава, провул. Шевченка, 3, з оперативного управління Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.
– майнового комплексу в м. Іршава, вул. Поштова, 4, з балансу Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області;
– будівлі комунального підприємства «Друкарня» в м. Іршава, вул. Гагаріна, 36, що перебували на балансі даного підприємства.
Проблемами стану, розвитку і фінансуванням галузей освіти, фізкультури і спорту, роботи з молоддю, опікується постійна комісія районної ради з питань розвитку освіти, науки, молодіжної політики та національних меншин, духовності і спорту (голова Белей Г.Д.). Загалом проведено 5 засідань, із яких – 3 спільні. Крім попереднього розгляду проектів рішень, комісія розглянула також:
профільні цільові програми у галузі освіти, загалом 4 програми;
погодження кандидатур на посаду директорів ЗОШ району;
реорганізації Горбківської ЗОШ І-ІІ ст. у навчально-виховний комплекс.
внесення змін до статуту Осійської ЗОШ І-ІІІ ст.;
звільнення вихованців Ільницької ЗОШ-інтернат від батьківської плати.
На контролі постійної комісії перебувають такі програми:
оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчій, туристсько-екологічній експедиції «Іршавські мандри» на 2016-2020 роки;
«Шкільний автобус» на 2016 рік;
«Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки;
«Молодь Іршавщини» на 2016-2020 роки;
забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею на 2016 рік;
харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Іршавського району на 2016 рік.
Питаннями медичного забезпечення та соціального захисту жителів району, станом фінансового і матеріально-технічного забезпечення вказаних галузей опікується постійна комісія районної ради з питань розвитку охорони здоров›я, соціального захисту і зайнятості населення (голова Фельцан І.І.). Загалом комісією проведено 3 засідання, із яких – 1 спільне, де розглянуто:
програми у галузі медицини та соціального захисту – загалом 11;
На контролі постійної комісії перебувають такі програми:
розвитку архівної справи в Іршавському районі на 2016-2020 роки;
підтримки поліпшення стану приміщень та організація харчування в медико-соціальному центрі районної організації Товариства Червоного Хреста України на 2016-2020 роки;
«Турбота» щодо посилення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян району на 2016-2020 роки;
забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати соціальних допомог та компенсацій на 2016-2020 роки;
фінансової підтримки громадських організацій на 2016 рік;
забезпечення в районі участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вивчення суспільної думки і проведення акцій соціальної реклами на 2016-2020 роки;
надання депутатами районної ради матеріальної допомоги малозабезпеченому населенню та інші непередбачені видатки в 2016 році;
цільового медикаментозного забезпечення хворих з трансплантованими (пересадженими) органами в Іршавському районі на 2016 рік;
«Репродуктивне здоров’я населення Іршавського району на період до 2020 року» ;
«Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки» ;
місцевих стимулів для медичних працівників комунального закладу «Іршавський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2017- 2020 роки».
Контроль за законністю прийняття рішень, дотримання регламенту роботи районної ради, норм депутатської етики, активністю депутатів районної ради на засіданні комісій та пленарних засідань ради, здійснюється постійною комісією районної ради з питань дотримання законності, регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою (голова комісії Поляк В.Й.).
Протягом звітного року комісія провела 2 засідання, та брала участь у 5-х спільних, на яких розглянуто 4 питання.
12 серпня 2016 року на засіданні комісії була розглянута заява депутата районної ради Чедрик О.А. щодо ситуації, що склалась після засідання сесії районної ради 03 серпня 2016 року та надання оцінки діям депутата райради Белей Г.Д.
За результатами розгляду заяви, комісією було скеровано її заяву до Хустського відділу поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області для приєднання до матеріалів справи, за раніше поданою заявою.
На контролі комісії знаходяться ряд рішень районної ради, серед них:
програма безоплатної правової допомоги населенню Іршавського району на 2016 – 2017 роки;
програма фінансової підтримки громадської організації «Українське об›єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Закарпатській області» на 2016-2017 роки;
список присяжних та народних засідателів Іршавського районного суду Закарпатської області».
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» регламентом роботи районної ради покладено обов’язок здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань дотримання законності, регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою.
Окрім зазначених вище постійних комісій у районі працювала ще одна робоча група створена розпорядженням голови від 15.02.2016 року № 8. Утворена із числа депутатів районної ради, на чолі із заступником голови Половка В.М., вона вивчала стан організації роботи установ освіти та культури. Протягом трьох місяців вивчено:
По м. Іршава:
роботу гуртків в районному Будинку культури, районному Будинку дитячої творчості, районній лікарні;
роботу центральної районної бібліотеки.
В селах району: роботу гуртків в: Дубрівській ЗОШ І-ІІІ ст., Білківських ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, Вільхівській ЗОШ І-ІІІ ст., Греблянській ЗОШ І-ІІ ст., Малораковецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Приборжавській ЗОШ І-ІІІ ст.;
роботу шкільної бібліотеки в с. Вільхівка;
роботу сільських бібліотек-філій в селах: Вільхівка, Гребля, М.Раковець;
роботу сільських клубів в селах: Вільхівка, Гребля, М.Раковець.
З результатами виїздів робочої групи та з відповідними пропозиціями було ознайомлено голову районної ради Симканинця В.А., та начальників відділів освіти і культури райдержадміністрації. Роботу групи буде продовжено і у 2017 році.
Президія районної ради
Президія – дорадчий орган районної ради. До складу президії районної ради окрім голови ради і заступника також входять голови постійних комісії районної ради та голови депутатських фракцій. Загальний склад президії районної ради VII скликання становить 14 осіб.
Загалом з початку скликання проведено 9 засідань президії.
Як і в попередні скликання, продовжено практику проведення засідання президії безпосередньо перед пленарними засіданнями. Така побудова роботи президії неабияк сприяє конструктивній роботі депутатів на пленарних засіданнях, особливо із суперечливих та складних питань .
Крім попереднього розгляду питань порядку денного, на президії розглядалися інформація керівників комунальних підприємств про фінансово-господарську діяльність та питання переукладання контрактів із керівниками комунальних підприємств. Висловлено пропозиції щодо оптимізації діяльності підприємств (про хід виконання рекомендацій, керівники комунальних підприємств мають інформувати районну раду до 25.01.2017р.) та з 12 жовтня  2016 року терміном на 5 років укладено контракти з директором КП «Євробудпроект» Стільником Василем Михайловичем та редактором КП «Редакція газети «Нове Життя» Іршавської районної ради Шкіря Василем Васильовичем.
Середня участь членів президії у її засіданнях 9 депутатів – це біля 65%.
Підготовка та проведення
сесій районної ради
Основною формою здійснення районною радою власних повноважень є пленарні засідання.
Протягом скликання проведено 11 пленарних засідань .
Коротко зупинимося на найбільш важливих питаннях, що розглядалися на пленарних засіданнях.
Першу організаційну сесію районної ради ми провели з вами у три засідання. Протягом цих сесій нами було:
– обрано голову районної ради;
– обрано заступника голови районної ради;
– утворено, сформовано та обрано керівний склад постійних комісій;
– утворено президію районної ради;
– затверджено положення про постійні комісії районної ради;
– затверджено положення про президію районної ради.
На першому засіданні другої сесії прийнято регламент роботи районної ради VII скликання. Окрім цього, прийнято програму соціально-економічного розвитку району на 2016 рік, 17 цільових бюджетних програм тощо.
Районний бюджет на 2016 рік був прийнятий на другому пленарному засіданні другої сесії. Крім цього – 7 цільових бюджетних програм та затверджено структуру виконавчого апарату райради та кошторис на утримання районної ради на 2016 рік.
Третя сесія запам’яталася нам розглядом питання «Про інформацію Хустської місцевої прокуратури про стан законності, заходи щодо її зміцнення на території Іршавського району у 2015 році».
На першому засіданні четвертої сесії нами внесено зміни до регламенту роботи районної ради VII скликання, які були зумовлені змінами у законодавстві щодо впровадження поіменного голосування. Також на даному засіданні прийнято рішення «Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, засновником яких є Іршавська районна рада», яким районна рада вийшла із складу засновників районної газети «Нове життя».
Перше засідання п’ятої сесії відзначилося для нас прийняттям рішення про присвоєння Осійській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Федора Потушняка, а також наданням погодження ТзОВ «Санаторій «Боржава» на отримання спеціальних дозволів на користування надрами – геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки Кушницького родовища підземних мінеральних вод. Дане рішення приймалося досить складно, але і лише після повторного розгляду ми з Вами змогли його прийняти, підтримавши при цьому найбільшого нашого інвестора в туристично-рекреаційній галузі – санаторій «Боржава».
Рішеннями другого засідання п’ятої сесії серед інших нами питань підтримано рішення Закарпатської обласної ради від 28.07.2016 року № 419 «Про встановлення тимчасового мораторію (заборони) на введення з 1 липня 2016 року в дію підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та рішення Закарпатської обласної ради від 28.07.2016 року № 420 «Про звернення Закарпатської обласної ради щодо перегляду тарифів на комунальні послуги для населення».
Останнє за звітній період, шосте пленарне засідання, яке відбулося 03 листопада 2016 року, запам’яталося, перш за все, звітом голови районної державної адміністрації з делегованих радою повноважень, інформацією керівника Хустської місцевої прокуратури про стан злочинності та додержання вимог законності на території Іршавського району за 9 місяців 2016 року, а також інформацією начальника Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції головного управління Національної поліції в Закарпатській області про стан боротьби із злочинністю, охороною громадського порядку та результати діяльності відділення на території Іршавського району за 9 місяців 2016 року.
З метою підвищення інформованості депутатів про роботу районної ради у міжсесійний період введено в практику інформування депутатів про заходи, проведені райрадою та її виконавчим апаратом, а також про участь у них районних депутатів.
Робота депутатів районної ради систематично висвітлювалась у районній газеті «Нове життя». Протягом цього періоду в ній розміщено понад 100 матеріалів про нашу з вами діяльність. Окрім цього, обов’язковими є публікації, що стосуються управління майном комунальної власності та питань, пов’язаних з цим напрямком (16 публікацій і оголошень) та питань, які носять регуляторний характер.
Майнові, орендні питання
Управління комунальним майном здійснює відділ управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату районної ради (надалі – відділ).
За звітний період відділом розглянуто 370 звернень, заяв, клопотань, листів від фізичних та юридичних осіб. За результатами їх розгляду прийнято відповідні рішення, про що поінформовано заявників.
З метою удосконалення використання комунального майна відділом у звітний період на виконання рекомендацій постійної комісії районної ради з питань управління майном та приватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуацій та засобів масової інформації щодо винесення на розгляд сесії районної ради відповідних питань, розроблено 44 проекти рішень з майнових питань, в тому числі 1 регуляторний акт: «Про погодження вартості одної норми роботи на послуги, що використовуються комунальним підприємством «Іршавське бюро технічної інвентаризації» (рішення районної ради від 12.04.2016р. №97).
На початку поточного року проведено інвентаризацію об’єктів комунальної власності. Станом на 01.01.2016 року у спільній власності територіальних громад сіл, міста району обліковується 380 одиниць нерухомого майна.
За цей період на виконання рішень районної ради від 25.03.2016р. «Про проведення аукціонів із відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, міста району» від 12.04.2016р. №91 «Про проведення аукціонів» та від 03.08.2016р.№ 124 «Про проведення аукціону із відчуження об’єкту спільної власності територіальних громад сіл, міста району», відділом вжито організаційні заходи щодо відчуження на конкурсних засадах шляхом проведення аукціонів об’єктів комунальної власності району згідно вказаних вище рішень районної ради.
Загалом до районного бюджету скеровано кошти від відчуження комунального майна району через аукціони на загальну суму 1 006 808 грн.
Наразі на виконання рішення районної ради від 03.11.2016р. №146 «Про проведення аукціонів із відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, міста району» здійснюється підготовка до відчуження через аукціон вбудованих нежитлових приміщень гаражів в м. Іршава, вул. Поштова, 4/1 та 4/2.
До проведення аукціонів об’єктам, що за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань управління майном і приватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуацій та засобів масової інформації пропонуються до відчуження, відділом здійснено організаційні заходи щодо присвоєння окремих поштових адрес, виготовлення технічних паспортів, оформлення реєстрації права власності районної ради на них.
На даний час діє 135 договорів оренди комунального майна, в тому числі, які укладені виключно на конкурсній основі – 50, з бюджетними організаціями – 26, з громадськими організаціями – 4, для надання послуг з гарячого харчування у загальноосвітніх школах району – 3, для розміщення громадської приймальні народного депутата України – 1, погодинне використання – 36, а за 15 договорами комунальне майно передавалось в разове використання для проведення різного роду масових заходів. В цілому за звітний період укладено 76 договорів оренди.
Передача в оренду комунального майна, окрім надання в оренду бюджетним установам та разового використання приміщень, здійснюється виключно на конкурсних засадах.
За період з листопада 2015р. по листопад 2016р. надходження, отримані від оренди майна, становлять 1 120 166 грн. Слід вказати, що індексація орендної плати за діючими договорами оренди у 2016р. не здійснюється відповідно до ст. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII.
Відділ проводить постійний аналіз стану надходжень орендної плати за використання комунального майна. Станом на 01.12.2016 року заборгованість по орендній платі становить 167 567 грн.
Найбільшу заборгованість зі сплати орендної плати допустила підприємець Красовська І.І. 94019 грн..
За звітний період проведено нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати орендарями. Фактичне надходження від нарахованої за звітний період пені складає 36 396 грн.
З метою поліпшення стану своєчасності сплати орендних платежів, скорочення існуючої заборгованості, здійснюється постійний моніторинг за термінами надходжень орендної плати, за їх результатами орендарям-порушникам систематично направляються листи-попередження, надсилаються претензії.
Якщо в порядку досудового врегулювання питання сплати орендних платежів не вирішуються, матеріали щодо боржників скеровуються до суду та органів прокуратури.
Зокрема, у звітному періоді Хустською місцевою прокуратурою з метою захисту інтересів держави в особі відділу управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату районної ради подано позови до господарського суду Закарпатської області щодо стягнення заборгованості зі сплати орендної плати з підприємців:
Красовської І.І. згідно договору оренди №314 від 31.12.2013р. (загальна сума позовних вимог в розмірі 43612,83 грн. задоволена в повному обсязі, наразі судовий наказ господарського суду Закарпатської області пред’явлено до примусового виконання в Іршавський районний відділ державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Закарпатській області).
Ловга М.М. згідно договору оренди №137 від 23.07.2015р. (загальна сума позовних вимог в розмірі 19125,83грн., на час підготовки звіту заборгованість зі сплати орендної плати підприємцем погашена у повному обсязі добровільно, крім цього, оплачено також поточну заборгованість зі сплати орендної плати).
Крім вказаного вище, відділом управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату районної ради подано до господарського суду Закарпатської області позов до підприємця Шолтийс В.В. щодо стягнення орендної плати в розмірі 4093,85 грн. за договором оренди комунального майна №169 від 01.03.2012р. (підприємцем погашено заборгованість зі сплати орендної плати у повному обсязі добровільно).
Відділом проведено перевірку використання приміщень та виконання умов договорів оренди в будівлях районного будинку культури, районної стоматологічної поліклініки. За результатами перевірки вжито необхідних заходів по усуненню виявлених недоліків.
Фактично станом на 01.12.2016 року в оренді знаходиться 9174,14 м.кв. комунального майна: з них 1361,2кв.м. у закладах освіти – для організації гарячого харчування дітей, автоматизованих телефонних станцій; 865,6 м.кв. у закладах медицини – для надання стоматологічних послуг, під аптеки, розміщення банкомату та кавового апарату, реалізації виробів медичного призначення і медичного обладнання; 1084,3м.кв. у закладах культури – для розміщення кафе, офісів, інтернет-антени, магазину комп’ютерної техніки; 5863,04м.кв. у інших майнових комплексах та вбудованих приміщеннях, для розміщення кабінетів державних установ тощо.
Проведення інвентаризації та інші правові заходи дали можливість до певної міри навести лад у використанні комунального майна.
Кошти від надання в оренду комунального мана району надходять на спеціальний рахунок відділу та згідно рішення районної ради від 20.02.2015р. №568 «Про затвердження Положення про акумулювання, розподіл, використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району» спрямовуються:
70% від надходжень щоквартально до районного бюджету;
30% від надходжень – залишається на спеціальному рахунку відділу управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату районної ради, з яких:
10% – використовуються для фінансування капітальних видатків;
20% – використовуються згідно програми доходів, видатків відділу.
Таким чином, у звітньому періоді надійшло 1120166_грн. від оренди комунального майна району, з яких 784117_грн. спрямовано до районного бюджету.
За рахунок коштів, які акумулюються на спеціальному рахунку відділу, у звітному періоді профінансовано:
поточний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення м. Іршава, вул. Волошина, 11, на суму – 114929 грн.;
поточний ремонт вбудованих нежитлових приміщень КП «Друкарня Іршавської районної ради» м. Іршава, вул. Гагаріна, 36, на суму – 92613 грн.;
капітальний ремонт по заміні вікон в адмінбудівлі районної ради м. Іршава, пл. Народна, 3, на суму 260485 грн.;
поточний ремонт вбудованих нежитлових приміщень п’ятого поверху хірургічного відділення КЗ «Іршавська районна лікарня» м. Іршава, вул. Комарова, 16, на суму – 69791 грн.;
поточний ремонт даху КП «Друкарня Іршавської районної ради» м. Іршава, вул. Гагаріна, 36, на суму – 22000 грн.;
Юридичне забезпечення діяльності районної ради
Важливим напрямком роботи районної ради також є правове забезпечення діяльності районної ради, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів в діяльності районної ради, забезпечення правильного застосування законодавства, що покладається на відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.
Відділ перевіряє відповідність законодавству проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради, інших документів нормативно-правового характеру, що подаються на підпис керівництву.
Під час підготовки документів нормативно-правового характеру (рішень, розпоряджень) відділ в обов’язковому порядку здійснює юридичну експертизу проектів вказаних документів.
Це підтверджує те, що протягом звітного року прокуратура району не мала претензій до рішень районної ради.
Окрім вище зазначеного, на відділ покладені обов’язки по веденню кадрової роботи працівників виконавчого апарату районної ради, надання методичної та правової допомоги з різних питань депутатам районної ради, міській, сільським радам району.
Відділом постійно надається безоплатна правова допомога громадян із різних питань, а також надавалася правова та організаційна допомога у роботі із зверненнями громадян.
Крім цього, працівники відділу брали участь і в сесіях сільських рад, у організаційно-масових заходах, акціях, які проводяться на території району.
На протязі року у законодавстві України відбувалися зміни, окремі з них стосуються безпосередньо місцевого самоврядування.
Основні зміни, це внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які набрали чинності 23 лютого 2016 року. Відповідно до частини 3 статті 59 вказаного закону, як вже введено в практику, рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків зазначених у статтях 26, 43, 55, 56. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Також, як вже всім відомо та є останніми подіями, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яким з 01 вересня цього року відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” розпочато перший етап подання електронних декларацій. Це стосувалось службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, які належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої – третьої категорій, та інших осіб, які зазначені у примітці до статті 59 Закону України «Про запобігання корупції».
Хочеться відмітити, що перший етап подання електронної декларації голова районної ради вже пройшов.
Також хочеться відзначити та наголосити, що другий етап подання декларацій розпочинається 01 січня 2017 року для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.
Тобто всі депутати всіх рівнів зобов’язані відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до 01 квітня 2017 року подати електронну декларацію на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Ще одні вагомі зміни, що відбулись протягом року, це набрання чинності з 01 травня 2016 року Закону України «Про державну службу», яким внесено також багато змін, що стосуються державних службовців.
При внесенні змін у законодавство чи прийнятті нових Законів, інших нормативно-правових актів України відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи апарату районної ради проводиться семінар-навчання з метою ознайомлення та доведення до працівників виконавчого апарату районної ради. За необхідності проводяться наради по наданню методичної допомоги та роз’ясненню законодавства міській, сільським радам району.
Крім цього, працівниками відділу проводиться на належному рівні робота по виконанню доручень, захисту прав та інтересів виконавчого апарату районної ради, депутатів ради.

Фінансово-господарська
діяльність районної ради
По програмі підтримки депутатами районної ради закладів бюджетної сфери та інфраструктури населених пунктів на 2016 рік загалом передбачено 360 тис грн., станом на 01.12.2016 фактично профінансовано 299,75 тис грн., в тому числі по розпорядникам коштів:
– відділ освіти – 131,75 тис грн.,
– відділ охорони здоров’я – 64,0 тис грн.
– відділ культури та туризму – 5,0 тис грн.
– міська, сільські ради – 79,0 тис грн.
– райдержадміністрація – 15,0 тис грн.
За програмою надання депутатами районної ради матеріальної допомоги за 11 місяців використано 77,8 тис. грн.. Матеріальну допомогу отримало 228 жителів району.
Участь районної ради у заходах, що проводяться в районі
Завдяки роботі районної ради протягом року в районі було організовано та проведено заходи, які стосуються розвитку культури, мистецтва, спорту, відзначено професійні свята та пам’ятні історичні дати.
Найважливішою подією 2016 року стало святкування 25-ї річниці Незалежності України. Знаковий ювілей передбачав ряд подій: сходження на полонину Кук, масові культурні та спортивні заходи, урочистий мітинг, нагородження громадян району за вагомий внесок у розбудову держави ювілейними відзнаками Президента України, спільними нагородами голови ради і адміністрації.
Варто також назвати не менш важливу подію – участь у щорічному фестивалі ковальського мистецтва та народних промислів «Гамора» у с. Лисичово.
Минулий рік виявився, на правду, «ювілейним», адже райрада долучилися до таких визначних дат, як 70-ти річчя з дня створення ВАТ «Іршавський абразивний завод», 70-ти річчя районної газети «Нове життя», 50-річчя ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей», 771-річниці заснування села Білки, відзначення 30-ї річниці з дня відкриття лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Сільце.
Було відкрито пам’ятні меморіальні дошки: Лендєлу Ю.І., – колишньому директору Климовецької ЗОШ I-II ст. та Фегер М.Ф. – колишньому директору Чорнопотіцької ЗОШ I-III ст.., на будівлі поліклініки – Голопатюку С.С., райлікарні – Рішку В.В. (колишнім керівникам охорони здоров›я району).
Для підтримки традицій та в знак подяки за наполегливу працю вітали з професійним святом працівників дошкільних навчальних закладів, освіти, медицини та бібліотекарів району.
Визначне місце у районі займає спорт. Спільними зусиллями протягом року організовано фінальні ігри зимової першості з футболу, де перемогу отримала команда села Доробратово. Що ж стосується літнього чемпіонату району 2016 з футболу, то серед 12 команд основного та юнацького складів перемогу здобула команда с. Ільниця.
Доречно буде навести позитивний приклад співпраці депутатів райради Фозекоша Б.Ф., Ковбаски В.В., Савка Є.І., Лупака С.А., депутатів Ільницької сільради, підприємців та активу села по реконструкції трибуни стадіону. Такий підхід до вирішення проблем може слугувати прикладом великої відповідальності перед громадянами.
Крім того, проведено спартакіаду серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, волейбольний турнір пам’яті воїну-афганцю Ю.Маргіті, кубок з волейболу «Боржавська долина», районні змагання з спортивного орієнтування «Олімпійське лелеченя», обласні – «Закарпатська весна», фінальну частину V обласних спортивних ігор школярів з футболу, товаристський матч між футбольними командами с. Білки та м. Ібрань (Угорщина). На базі центрального табору туристичного активу учнів України у с. Осій проведено всеукраїнську дитячо-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»).
Істотним виявом наполегливої праці робітників райради є усвідомлення унікальності природних ресурсів району та сприяння їх всебічного захисту – виконавчий апарат райради спільно із працівниками райдержадміністрації, інших служб та установ району проводилися акції «За чисте довкілля», «Збережемо ліс», суботники і виїзди для прибирання придорожніх смуг, посадки лісу.
Доброю підтримкою у вирішенні проблем району є співпраця з меценатами.
У кінці листопада минулого року в районі стартував благодійний проект «Промінчики надії», спонсорами якого виступили підприємці з Німеччини – Роланд та Марго Камм. До їх добрих справ слід віднести:
вручення більше 1000 продуктових наборів для нужденних, 300 солодких подарунків дітям до св. Миколая;
6 січня цього року 60 дітей з багатодітних сімей Сільця, Ільниці, Приборжавського і райцентру отримали новорічно-різдвяні подарунки;
для райлікарні виділено значну кількість медичних костюмів, постільної білизни, засобів гігієни, функціональні медичні ліжка та тумби, 40 медичних матраців, столи, стільці, в тому числі для ванн та вбиралень, шприци, крапельниці, стерильні набори для первинного огляду, спідню компресійну білизну, для реанімаційного відділення – ряд медичних приладів;
шкільні столи та стільці отримали 2 кабінети Іршавської ЗОШ I-III ст. №1, Чорнопотіцька, Ільницька, Брідська ЗОШ I-III ст., Сілецька ЗОШ I-II ст., Приборжавська ДШМ – парти для одного класу;
окремі сільради району отримали для мешканців 2000 кг дитячого харчування «НІРР» у вигляді пюре та сумішей, одяг та взуття;
при потребі мешканці району за місцем проживання отримують для користування милиці, інвалідні візки, ходунки, засоби гігієни і білизни.
Депутати, виконавчий апарат районної ради взяли участь у концерті, присвяченому завершенню V благодійної акції «Розтопи своє серце», ІІ районному фестивалі творчих особистостей з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе», проекті «Промінчики надії». Керівництво районної ради відвідало села нашого району (Імстичово, Приборжавське, Броньку, Суху, Загаття та Івашковицю), де було вручено продуктові набори багатодітним сім’ям. Взяли участь у проведенні благодійної акції у міні-пекарні с. Ільниця.
Масові заходи займають чільне місце у діяльності райради. Проведено мітинги, до яких активно та охоче долучаються працівники районної ради. Йдеться про вшанування пам’яті жертв Голодоморів і героїв Крут, відзначення Дня Хрещення Київської Русі Дня Соборності України біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та загиблим в АТО, урочистості в с. Заріччя з нагоди 202-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, мітинг-реквієм біля пам’ятника карпатським січовикам до дня Карпатської України в с. Білки, заходи на Красному Полі поблизу міста Хуст приурочених 74 річниці Карпатської України, у с. Ч.Потік проведено свято партизанської слави. Традиційно пом’януто людей, які загинули в аварії у с. Залужжя.
Не існує, мабуть, жодної сфери, до якої б не долучилися працівники райради та депутати. Не оминули увагою діток, які вкрай потребують турботи та захисту.
У грудні відкрито другу групу в дитячому садочку №2 с. Сільце, де додатково виховуватимуться до 20 діток, до Дня св. Миколая в районному будинку культури пройшла святкова програма для обдарованих дітей та сімей учасників АТО. За участі керівництва районної ради було вручено подарунки дітям-сиротам та з малозабезпечених сімей.
Організація роботи із зверненнями громадян та особистого
прийому громадян
Важливе значення в районній раді надається особистому прийому громадян.  З метою належного інформування населення про можливість звернення до керівництва районної ради був затверджений графік прийому громадян. На офіційному веб-сайті Іршавської районної ради розміщено графік прийому з особистих питань.
Прийом громадян головою районної ради проводиться щочетверга, заступником – щовівторка, а керуючим справами та начальниками відділів виконавчого апарату районної ради – відповідно до затвердженого графіку.
Протягом звітного періоду до районної ради надійшло і розглянуто 584 пропозицій, заяв і скарг громадян, в тому числі і під час особистого прийому керівництвом районної ради. Із них 530 письмових звернень та 54 усних.
Загалом до районної ради найбільше зверталися мешканці: Осійської, Ільницької, Загатянської, Великораковецької, Брідської, Чорнопотіцької сільських та Іршавської міської ради.
Левова частка звернень громадян стосується надання одноразової грошової допомоги у зв’язку із важкими матеріально-побутовими умовами, або для придбання лікарських засобів та на лікування – 253 заяви.
Кількість звернень щодо вирішення земельних спорів, виділення земельних ділянок становить 25 заяв. Зазвичай, звернення розглядалися комісійно, з виїздом на місце, в присутності заявників, а також посадових осіб, які безпосередньо відповідають за вирішення питань, залучаються депутати та відповідні фахівці.
Із всіх поданих громадянами протягом року письмових пропозицій, заяв, скарг вирішено – 498 питань, скеровано за належністю – 26, на стадії розгляду – 6. Щодо усного прийому громадян керівництвом району: вирішено 21 питання, скеровано за належністю – 28, на стадії розгляду – 3.
Взаємодія з органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування району
Протягом року взаємодія районної ради з райдержадміністрацією, її управліннями, службами і відділами носила конструктивний характер. Депутати районної ради брали участь у роботі, утворених нею комісій, керівники райдержадміністрації – у засіданнях постійних та спеціальних комісій, президії та сесіях районної ради, інших заходах. Спільна діяльність районної ради та райдержадміністрації охоплювала всі сфери економічного, соціального та культурного життя району.
Із визначених законодавством делегованих повноважень райдержадміністрація вносить свої пропозиції щодо їх розгляду на сесіях районної ради , відповідно до регламенту готує проекти рішень та пояснення до них. За звітний період, випадків відмови у розгляді пропонованих райдержадміністрацією питань, в районній раді не було.
Серед пріоритетних завдань, на які спрямовувались основні зусилля, були: наповнення районного бюджету, розв’язання соціальних питань, зміцнення ролі органів місцевого самоврядування в організації життя району, забезпечення стабільної роботи закладів охорони здоров’я, освіти, культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази, розвиток фізичної культури і спорту.
Районна рада у своїй роботі приділяє увагу поліпшенню взаємодії з сільською, міською радами району. Проводяться семінари-наради із місцевими головами, секретарями місцевих рад, на яких розглядається чимало актуальних питань, які щодня постають перед органами місцевого самоврядування під час виконання ними власних повноважень. Систематично надається необхідна організаційна і методична допомога депутатам, постійним комісіям районної та сільських, міської рад, посадовим особам органів місцевого самоврядування.
Суттєвою є допомога у вирішенні проблемних питань від народних депутатів України, які обрані від району.
В їх актив можна віднести багато добрих справ, які в тій чи іншій мірі сприяють розв’язанню труднощів жителів, громадських організацій, бюджетних установ та релігійних громад.
Це допомога учасникам АТО, чорнобильцям, ветеранам та інвалідам, воїнам-афганцям. Всього за цей рік народними депутатами надано допомогу у сумі 200 тис. грн. До цього необхідно додати і виділення коштів на лікування і придбання коштів.
Це суттєвий внесок у зміцнення матеріальної бази та сприяння благоустрою закладів бюджетної сфери. Зокрема:
фінансування облаштування свердловини для ДНЗ у селах Заболотне та В.Раковець;
придбання та облаштування бруківкою подвір’їв ЗОШ у селах Вільхівка, Лоза, Брід, ямковий ремонт дороги до монастиря та фінансування основи для облаштування спортмайданчика із штучним покриттям у с. Імстичово;
участь у спорудженні арки біля церкви у с. В.Раковець;
придбання оргтехніки та приладів для ЛАЗПСМ у селах Дубрівка, Білки, ДНЗ у селах Вільхівка, Імстичово, В.Раковець.
Цей перелік можна продовжити – головне під час прийомів, зустрічей з виборцями народні обранці з розумінням ставляться до клопотань і прохань людей, надають допомогу як моральну, так і матеріальну.
Відчутною для району є діяльність депутатів обласної ради, які знають наші проблеми та докладають багато зусиль у їх вирішенні.
Нами завжди підтримуються і підтримуватимуться надалі добрі починання та справи, які вирішуються на благо територіальних громад на місцях. Проте, як і в будь-якій справі, і на цій ділянці роботи існують певні проблеми. Як показує практика найбільш ефективним для вирішення будь-яких проблем є шлях консолідації всіх зусиль, від жителів громади до народних депутатів України.

Ваш отзыв

Ваш коментар