Версія для друку Версія для друку

Розвиток реалізується через фінанси

Районний бюджет на 2016 рік викладено у новій редакції у зв’язку із прийнятим 24 грудня 2015 року Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” та сформовано з урахуванням діючих Бюджетного та Податкового кодексів України (зі змінами) та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. У зв’язку з тим, що необхідно привести показники районного бюджету у відповідність до прийнятого Закону про Державний бюджет України на 2016 рік змінена дохідна частина районного бюджету, уточнені обсяги трансфертів з державного бюджету (зокрема базова дотація, освітня, медична субвенції) та з врахуванням законодавчих змін обраховані видатки районного бюджету.
Дохідна частина районного бюджету на 2016 рік розроблена на основі норм Бюджетного, Податкового кодексів України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”.
При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2016 рік було враховано:
статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозованих надходжень податків та зборів, зокрема за 2014 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2015 рік та прогнозні на 2016 рік за І сценарієм;
фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2012 – 2014 років та 11 місяців 2015 року.
Загальний обсяг доходів районного бюджету (загальний фонд) на 2016 рік прогнозується в сумі 454 265,9 тис. грн., із них: базова дотація- 41 372,2 тис. грн., субвенції з державного бюджету – 383 439,4 тис. грн., податки, збори (обов’язкові платежі) – 29 454,3 тис.грн., що складає 107,0 відс. до загальної суми надходжень за 2015 рік.
Обсяг власних надходжень до загального фонду (без трансфертів) районного бюджету прогнозується у сумі 29 454,3 тис. гривень.
Податок на доходи фізичних осіб продовжує залишатися найвагомішим джерелом доходів районного бюджету, питома вага його в доходах загального фонду бюджету (без трансфертів) становитиме 97,5 відс.. Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території району.
На 2016 рік податок на доходи фізичних осіб спрогнозований у сумі 28 714,3 тис. грн., що становить 106,5 відс. надходжень за 2015 рік.
Всього на території району прогнозується акумулювати податку на доходи фізичних осіб – 47857,2 тис.грн..
Основними чинниками, які сприятимуть збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є:
збільшення ставки оподаткування податку з 15,0 відсотка до 18,0 відсотка;
зростання фонду оплати праці у зв’язку із збільшенням мінімальної та середньомісячної заробітної плати, індексацією доходів населення та легалізацією виплати заробітної плати;
скорочення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2016 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.
Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати (до 2750 грн. у 2016 році, очікувана за 2015 рік – 2450грн.), як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати.
За підсумками виконання районного бюджету за 2015 рік до загального фонду залучено податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності у сумі 18,4 тис.грн. та частини прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету – 3,7 тис.гривень.
На 2016 рік такі надходження прогнозуються відповідно у сумі 70,7 тис.грн. та 5,3 тис.грн. від підприємств районної комунальної власності.
Плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що є у комунальній власності, до районного бюджету за 2015 рік надійшло в сумі 388,3 тис.грн., що становить 144,3 відс. річного плану. За розрахунками, проведеними відділом управління майном комунальної власності, та переглядом рішення Іршавської районної ради щодо порядку справляння даної плати, до районного бюджету очікуються надходження у сумі 604,0 тис.грн., що на 215,7 тис.грн. більше надходжень 2015 року.
Надходження до спеціального фонду районного бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, на 2016 рік плануються на загальну суму – 7 431,4 тис. грн. в тому числі:
Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які становлять – 7 431,4 тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
Розрахунок міжбюджетних трансфертів на 2016 рік залишається незмінним.
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, для Іршавського району передбачено 424 811,6 тис. грн. у тому числі:
базова дотація – 41 372 200 грн.,
субвенції із загального фонду:
соціальні субвенції – 180 755 100 грн., у тому числі на:
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу -137 800 000 грн.;
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 41300 000 грн.;
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4 70 000 грн. ;
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною « -1 185100 грн.;
освітня субвенція – 144 456 500 грн.,
медична субвенція – 58 227 800 гривень.
Видатки
районного бюджету
Розрахунок видатків районного бюджету здійснено на основі Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”, з врахуванням:
запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня- 1378 грн., з 1 травня – 1450 грн., з 1 грудня – 1550,0 грн. на місяць;
розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 січня – 1113 грн. (що відповідає рівню грудня 2015 року), з 1 травня 1185 гривень, з 1 грудня – 1285 гривень.
При розрахунку видаткової частини районного бюджету також враховано зростання вартості енергоносіїв до 10 відсотків.
Загальний обсяг видатків районного бюджету передбачено на 2016 рік у сумі 461 697,3 тис.грн., що на 18,9 відс. або 72 965,2 тис.грн. більше від показників, затверджених на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду видатки плануються у сумі 451 461,9 тис.грн. або на 63 800,8 тис.грн. більше до затверджених показників на 2015 рік та по спеціальному фонду – 10 235,4 тис.грн., що на 9 164,4 тис.грн. більше до затверджених показників на 2015 рік.
Фонд оплати праці по загальному фонду по установах районного бюджету складе 181 777,1 тис.грн., що більше затвердженого показника 2015 року на 32,9 відсотка. Не забезпечена потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ складе 14 525,3 тис.грн.
ОксанаСимчик,
начальник фінансового управління РДА.

Ваш отзыв

Ваш коментар