Версія для друку Версія для друку

Бюджет-2015: доходи і видатки

Доходи загального фонду районного бюджету до уточненого плану на 2015 рік виконано на 110,5 відсотка, що в сумарному виразі складає 27535,2 тис.грн., більше плану на 2614,1 тис.грн.
По податку на доходи фізичних осіб виконання до уточненого показника на 2015 рік складає 110,0 відсотків, що в сумарному виразі дорівнює 26952,8 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 28,5 відсотка, або на 5986,4 тис.грн.
На 39,1% забезпечено виконання уточненого плану податку на прибуток підприємств комунальної власності, або ж недопоступлення склали 28,6 тис.грн.. Причиною такого стану є зменшення рентабельності підприємств комунальної власності району (Іршавське БТІ).
Сума інших неподаткових надходжень до районного бюджету за звітний період склала 564,0 тис.грн; в тому числі плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться в комунальній власності району – 388,5 тис. грн., при затвердженому плані на звітний період 338,0 тис. грн, що дорівнює 114,9 відсотка до плану і на 380,0 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.. Такі додаткові надходження доходів районного бюджету зумовлені тим, що закінчилися дія договорів оренди з балансоутримувачами комунального майна та укладанням нових договорів уже з відділом управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста, району Іршавської районної ради, відповідно до яких орендна плата зараховується у співвідношенні 30 відсотків на рахунок відділу та 70 відсотків до загального фонду районного бюджету .
Частина прибутку підприємств комунальної власності, що надходять до бюджету, склала 3,7 тис.грн., або 33,6% до плану. Обсяг інших надходжень до районного бюджету склав- 171,8 тис.грн..
До спеціального фонду районного бюджету за 2015 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 2482,7 тис. грн., при затвердженому плані на 2015 рік – 971,0 тис.грн., та уточненому 1930,6 тис.грн., що склало 128,6 відсотка до уточненого плану на 2015 рік.
По власних надходженнях бюджетних установ надходження склали 2003,4 тис.грн., або 133,5 відсотка до уточненого плану на 2015 рік.Надходження до бюджету розвитку районного бюджету протягом 2015 року склали 468,5 тис.грн.., в тому числі за рахунок надходжень від відчуження майна комунальної власності району – 340,3 тис.грн..
Базова дотація з державного бюджету надійшла в сумі 41285,0 тис.грн., при плані на 2015 рік 41285,0 тис.грн..
Освітня та медична субвенції отримані обсягом 148833,8 тис.грн. та 61563,7 тис.грн. відповідно.
Субвенції на соціальний захист населення отримано обсягом – 360620,9 тис.грн..
Видатки
Іршавський районний бюджет за 2015 рік по видатках загального фонду ( без трансфертів ) виконано в сумі 386279.2 тис. грн., і в порівнянні із попереднім- 2014 роком обсяг видатків зріс на 16.8 відсотка. По спеціальному фонду видатки склали 15871,1 тис. грн., що складає 77,1 відсотка до уточненого плану на рік.
У видатках загального фонду районного бюджету за звітний період найбільшу питому вагу (40,7 відсотка) складають видатки на освіту (виконання до річних уточнених показників становить 97,4 %), на охорону здоров’я спрямовано 63392.6 тис. грн., або 16.4 відсотка всіх видатків районного бюджету, і виконання складає 98,1 відсотків.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення разом з цільовими субвенціями за звітний період склали 143267.1 тис.грн., або 37,1 відсотка загального обсягу видатків районного бюджету. Виконання по цій галузі за звітний період до уточненого плану складає 99,9 відсотка.
Видатки на державне управління, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт складають відповідно 0,3, 3,9 та 0,4 відсотка у видатках районного бюджету, а виконання до річних показників з урахуванням змін відповідно складає 96,9; 97,9 та 98,6 відсотка.
Порівнюючи обсяги видатків районного бюджету по загальному фонду за 2015 рік з обсягами за відповідний період 2014 року, можна відзначити, що в звітному році обсяг видатків по загальному фонду склав 386279,2 тис. грн., або на 55691,1 тис.грн. більше за відповідний період попереднього року, у тому числі в розрізі галузей спостерігається така динаміка:
управління – на 314,8 тис. грн. (або на 28,1% ) більше;
освіти – на 24082,9 тис. грн. (або на 18,1 %) більше;
охорони здоров’я – на 6960,2 тис. грн. (або на 12,3 %) більше;
культури і мистецтво – на 1167,6 тис. грн. (або на 8,3%) більше;
фізичної культури і спорту – на 12,6 тис. грн. (або на 0,8%) менше.
Проведеним аналізом використання коштів районного бюджету за 2015 рік за економічною класифікацією встановлено, що по загальному фонду бюджету на захищені статті та енергоносії разом з цільовими субвенціями спрямовано 372263,4 тис. грн., або 96,4 відсотка загальної суми видатків за цей період.
На інші, незахищені статті видатків за звітній період із загального фонду районного бюджету використано 14015,8 тис.грн., або 3,6 відсотка всіх видатків.
Що стосується видатків спеціального фонду районного бюджету ( без трансфертів), то за січень-грудень 2015 року виконання склало 15871,1 тис.грн., або 77,1 відсотка до уточненого плану на рік.
Станом на 1 січня 2016 року по загальному фонду районного бюджету рахується кредиторська заборгованість у сумі 13740,3 тис.грн. по коштах субвенції з державного бюджету.
По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.
Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах районного бюджету на звітну дату не рахується.
Протягом січня-грудня 2015 року спрямовано вільного залишку районного бюджету по загальному фонду – 5071,1 тис.грн., по спеціальному – 5329,0 тис.грн.

Оксана Симчик,
начальник фінансового управління Іршавської РДА.

Ваш отзыв

Ваш коментар