Версія для друку Версія для друку

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Загальнообов’язкове   державне  соціальне  страхування  на випадок безробіття (далі – страхування на  випадок  безробіття)  – система  прав,  обов’язків і гарантій,  яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від  застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального  страхування  України на випадок безробіття.

Страхуванню  на  випадок безробіття підлягають особи,  які працюють     на    умовах трудового    договору    (контракту), цивільно-правового   договору,   включаючи   тих,   які проходять альтернативну  (невійськову)  службу,  а  також  тих, які працюють неповний робочий  день  або неповний робочий тиждень, та на інших підставах,      передбачених законодавством     про     працю, військовослужбовці  (крім  військовослужбовців  строкової служби), особи,  які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи — підприємці.

Особам,  які підлягають страхуванню на випадок безробіття, видається свідоцтво  про загальнообов’язкове  державне  соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів соціального страхування.

Право  на  матеріальне  забезпечення на випадок безробіття (далі – забезпечення)  та  соціальні  послуги  мають  застраховані особи.

     Право  на забезпечення та соціальні послуги відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове   державне  соціальне  страхування”  має  також  молодь,  яка  закінчила  або  припинила навчання   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних   і  вищих навчальних  закладах,  звільнилася  із  строкової  військової  або альтернативної  (невійськової)  служби  і  яка потребує сприяння у працевлаштуванні  на  перше  робоче  місце  у  разі  реєстрації  в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.

     Члени особистого селянського та фермерського господарства, якщо  вони  не  є  найманими  працівниками, громадяни України, які працюють   за   межами   України  та  не  застраховані  в  системі соціального  страхування на випадок безробіття країни, в якій вони

перебувають,  мають  право на забезпечення  за умови плати  страхових  внесків,  якщо  інше не передбачено міжнародним договором  України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

       Працюючі  пенсіонери у разі звернення до державної служби зайнятості   за   сприянням  у  працевлаштуванні  мають  право  на соціальні  послуги  щодо пошуку підходящої роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на інформаційні та консультаційні послуги,   пов’язані   з  працевлаштуванням  профілактичні  заходи.

       Видами забезпечення є:

 – допомога по безробіттю,  у тому числі одноразова  її  виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

 – допомога на поховання у разі смерті безробітного  або  особи, яка перебувала на його утриманні.

     Видами соціальних послуг за Законом України “Про загальнообов’язкове   державне  соціальне  страхування” та Законом України “Про зайнятість населення” є:

l професійна підготовка    або    перепідготовка,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

l профорієнтація;

l пошук  підходящої  роботи  та  сприяння у працевлаштуванні, у тому  числі шляхом організації громадських робіт для безробітних у порядку,   встановленому  Кабінетом  Міністрів  України;

l надання    роботодавцям,   які   працевлаштовують   громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню ( один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності); діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно залишилося 10 і менше років; інваліди, які не досягли пенсійного віку; особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу) компенсації відповідно до  Закону України  “Про  зайнятість  населення”;

l надання  роботодавцям  – суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують  безробітних, компенсації відповідно до статті Закону  України  “Про зайнятість населення”;

l надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій    громадян    шляхом   перепідготовки,   спеціалізації, підвищення  кваліфікації  за  професіями  та  спеціальностями  для пріоритетних  видів економічної діяльності відповідно до статті 30

Закону  України  “Про зайнятість населення”.

lздійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб  відповідно  до    Закону України “Про зайнятість населення”;

l     інформаційні та    консультаційні    послуги,   пов’язані   з працевлаштуванням.

l

l         У разі необхідності для  проходження  професійної  підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації особа:

l     направляється до  закладів  охорони  здоров’я для проходження попереднього медичного  та  наркологічного  огляду  відповідно  до законодавства;

l     забезпечується місцем   проживання   на   період  проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації та  їй  компенсуються  витрати  на проїзд  до  місця  проходження навчання   та  у  зворотному  напрямку  в  порядку, встановленому центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за погодженням з правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

l 

l Головний спеціаліст Іршавського

lрайонного управління юстиції                                                                            М.М. Пинзеник

Ваш отзыв

Ваш коментар