Версія для друку Версія для друку

ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

У випадках, передбачених статтею 25  Закону України “Про відпустки”, працівнику за його бажанням надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Відпустка без  збереження  заробітної   плати   за   бажанням працівника надається в обов’язковому порядку:

 

1) матері  або батьку,  який виховує дітей без матері (в тому числі  й  у  разі тривалого  перебування  матері  в  лікувальному закладі),  що  має  двох  і  більше дітей  віком  до 15 років або дитину-інваліда, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

 

2) чоловікові,   дружина  якого  перебуває  у  післяпологовій відпустці, – тривалістю до 14 календарних днів;

 

3)  матері  або  іншим  особам,  зазначеним  у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону,  в  разі  якщо дитина  потребує  домашнього догляду,  – тривалістю,  визначеною в медичному  висновку,  але  не  більш  як  до  досягнення дитиною шестирічного віку,  а  в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),  – не більш як  до  досягнення  дитиною шістнадцятирічного  віку, а  якщо  дитині  встановлено  категорію “дитина-інвалід    підгрупи    А”    –   до досягнення   дитиною вісімнадцятирічного віку;

 

3-1)  матері  або  іншій  особі,  зазначеній у частині третій статті  18  цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;

 

4) ветеранам війни,  особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  та  особам,  на  яких  поширюється  чинність Закону України “Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту” ? 3551-ХІІ від 22.10.1993 року тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

5) особам,   які   мають   особливі   трудові  заслуги  перед Батьківщиною, – тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

 

6) пенсіонерам  за  віком та інвалідам III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

 

7) інвалідам I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

 

8) особам,  які одружуються,  – тривалістю до 10  календарних днів;

 

9) працівникам у разі смерті рідних по крові  або  по  шлюбу: чоловіка (дружини),  батьків (вітчима,  мачухи),  дитини (пасинка, падчірки),  братів,  сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування  часу,  необхідного  для  проїзду до місця поховання та назад;  інших рідних  –  тривалістю  до  3  календарних  днів  без урахування  часу,  необхідного  для  проїзду до місця поховання та назад;

 

10) працівникам  для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу,  який за висновком медичного  закладу  потребує  постійного стороннього   догляду,   –   тривалістю,  визначеною  у  медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

 

11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку;

 

12)   працівникам,  допущеним  до  вступних  іспитів  у  вищі навчальні заклади, – тривалістю 15 календарних днів без урахування часу,  необхідного  для  проїзду  до  місцезнаходження навчального закладу та назад;

 

13) працівникам,  допущеним  до  складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від  виробництва,  а  також працівникам,   які   навчаються  без  відриву  від  виробництва  в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, – тривалістю,  необхідною  для  проїзду  до  місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

 

14) сумісникам   –  на  термін  до  закінчення  відпустки  за основним місцем роботи;

 

15) ветеранам  праці  –  тривалістю  до  14  календарних днів щорічно;

 

16)  працівникам,  які  не  використали  за попереднім місцемроботи   щорічну  основну  та  додаткові  відпустки  повністю  або частково і одержали за них грошову компенсацію, – тривалістю до 24 календарних  днів  у  перший  рік роботи на даному підприємстві до настання  шестимісячного  терміну  безперервної роботи;

 

17) працівникам,  діти яких у віці до 18 років вступають  до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, – тривалістю 12 календарних днів без урахування часу,  необхідного для  проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.

За наявності  двох  або  більше  дітей  зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;

 

18)   працівникам   на  період  проведення  антитерористичної операції  у  відповідному  населеному  пункті  з урахуванням часу, необхідного  для  повернення  до місця роботи, але не більш як сім календарних   днів   після   прийняття   рішення   про  припинення антитерористичної операції згідно Закону України “Про внесення змін до статті 25 закону України “Про відпустки” ? 121-VІІІ від 15.01.2015 року.

Працівникам, які навчаються без  відриву  від  виробництва  в аспірантурі, протягом  четвертого  року  навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на  тиждень  без  збереження заробітної плати.

 

 

Головний спеціаліст РУЮ                                                                        М.М. Пинзеник

Ваш отзыв

Ваш коментар