Версія для друку Версія для друку

Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

12 лютого 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України ? 191-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (набрав чинності 05 квітня 2015 року), яким серед іншого внесено нижченаведені зміни до Цивільного та Господарського кодексів України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».                                      І. Щодо змін до Цивільного та Господарського кодексів України  Змінами до Цивільного та господарського кодексів України скасовано державну реєстрацію договорів комерційної концесії.                                                                                                                               ІІ. Щодо змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»                                                                                      1.Скасовано обмеження щодо призначення на осаду державного реєстратора особи без вищої юридичної освіти                                                                                            Згідно з новою редакцією частини другої статті 6 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» на посаду державного реєстратора призначається особа, яка має вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України.                                                  2.Надано можливість виконання окремих повноважень державних реєстраторів посадовими особами органів місцевого самоврядування, адміністраторами центрів надання адміністративних послуг                                                                       Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг (нова редакція частини другої статті 6 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»).                                                                     Порядок взаємодії державного реєстратора та посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг планується врегулювати окремим наказом Міністерства юстиції України.                                                              3.Змінено розмір адміністративного збору за проведення реєстраційних дій                  Згідно зі статтею 10 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» за проведення державної реєстрації змін :                                              що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2015 – 60,90 грн.);                                                                                                                                      імені або місця проживання фізичної особи – підприємця справляється адміністративний збір у розмірі 0,02 мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2015- 24,36 грн.);                                                                                                                                                 За видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється адміністративний збір у розмірі0,02 мінімальної зарплати (станом на 01.01.2015 – 24,36 грн.).                                                                            Документом, що підтверджує внесення адміністративного збору, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.                                                                 Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подаються документи для проведення відповідної реєстраційної дії.                                                          Відповідно до статті 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» у 2015 році мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становитиме : з 01 січня  – 1218 гривень, з 01 грудня – 1378 гривень.                                                                                 4.Врегульовано інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та інформаційними системами органів державної влади, обмін документами в електронній формі                                                                    Згідно зі статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі до інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійного фонду України відомостей про проведення відповідної реєстраційної дії.                                                                                                      Цією статтею також встановлений обсяг відомостей, передача Інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі яких забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.                                                                                                                                      При цьому статті 26, 40 та 51 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виключено.                                                                        5.Змінено розмір плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб-підприємців                                                                                       Згідно з частиною п’ятою статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців справляється плата у такому розмірі:         0,05 мінімальної заробітної плати – за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в паперовій формі (станом на 01.01.2015 – 60,90 грн.);                                                                                                        0,02 мінімальної заробітної плати – за надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в паперовій формі (станом на 01.01.2015 – 24,36 грн.);                                                                                                                                                        75 відсотків плати, встановленої цією частиною, – за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в електронній формі (станом на 01.01.2015: за надання витягу та довідки в електронній формі – 45,68 грн.. за надання виписки в електронній формі – 18,27 грн.).                                                    Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей.                                                             За надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.                          З огляду на зазначене, положення наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 жовтня 2005 року ?99 «Про розмір порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з єдиного державного реєстру юридичних осі та фізичних осіб – підприємців», зареєстрованого в Міністерства юстиції України 23 лютого 2006 року за 3 165/12039, з дня набрання чинності Законом України від 12 лютого 2015 року ? 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» не застосовуються.             6.Скорочено строк видачі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців                                                                                         Частиною сьомою нової редакції статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено, що відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.                                                          7.скасовано оприлюднення повідомлень, передбачених статтею 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації                                           Запроваджено оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, повідомлень, передбачених статтею 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», замість їх опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.                                                   Відповідно до частини п’ятої зазначеної вище статті за оприлюднення повідомлень про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи, втрату оригіналів установчих документів юридичної особи справляється плата в розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати.                                                                                                                                    8.Змінено перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації центрального органу виконавчої влади                                                                                   Згідно з новою редакцією частини другої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору лише  заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи.                                                                                                     9.Скорочено строк проведення реєстраційних дій (видачі документів за результатами проведення реєстраційних дій)                                                                    Згідно з частиною статті п’ятої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державна реєстрація юридичної особи здійснюється в день надходження передбачених цим Законом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.                                                                                                                                   Частиною третьою статті 43 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено, що державна реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.                                                     Відповідно     до статтей 24, 25, 29 та 43  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за результатами вчиненої реєстраційної дії протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи.                                                                 10.Встановлені особливості проведення державної реєстрації на підставі електронних документів                                                                                                                         Пунктом 2 розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» встановлено, що до визначення на законодавчому рівні та запровадження в України альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації особи під час доступу до ресурсів державних інформаційних систем:                                                                                                                                 електронні документи, що подаються відповідно до цього Закону, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника згідно з вимогами законодавства у сфері електронного цифрового підпису;                                                                                                                        ідентифікація особи заявника, який подає електронні документи відповідно до цього Закону, здійснюється шляхом перевірки електронного цифрового підпису заявника за допомогою посиленого сертифіката відкритого ключа.

Начальник відділу                                                                                                Я.Б.Луцак

Ваш отзыв

Ваш коментар