Версія для друку Версія для друку

Порядок створення громадських організацій та спілок

            Реєстрація громадського об’єднання здійснюється безкоштовно уповноваженим органом з питань реєстрації –відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об’єднань громадян реєстраційна служба Іршавського районного управління юстиції, на яку відповідно до законодавства покладені повноваження по реєстрації громадських об’єднань  за місцезнаходженням громадського об’єднання.

            Перш за все, потрібно зазначити, що громадські організації, їх спілки (асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення Закону України «Про громадські об’єднання»   шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не вимагають відповідно перереєстрації або повторної подачі документів для повідомлення. Статути (положення) організацій, спілок громадських організацій повинні бути приведені у відповідність з новим Законом протягом п’яти років. Реєстрація змін до статуту (положення), пов’язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом п’яти років.

          Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.

         Найменування громадського об’єднання складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві вказується організаційно-правова форма громадського об’єднання (“громадська організація”, “громадська спілка”).

       Створення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників і оформляється протоколом.

                Для реєстрації громадського об’єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднання подають до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву, до якої додаються:

– примірник протоколу установчих зборів;

 – статут (у двох примірниках);

– відомості про органи громадського об’єднання;

– заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

           На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації громадського об’єднання, про направлення документів на доопрацювання або про залишення документів без розгляду по суті.

         Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утровення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення.

         Для повідомлення про створення громадського об’єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об’єднання, подають до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву,  до якої додаються:

– примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів;

– відомості про засновників громадського об’єднання;

– відомості про особу (осіб), уповноважених представляти громадське об’єднання.

      Заява підписується засновниками громадського об’єднання або особою, уповноваженою представляти громадське об’єднання, а справжність їх підписів посвідчується нотаріально. .

Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

 легалізації об’єднань громадян реєстраційної служби

Іршавського РУЮ

М.І.Горзов

Ваш отзыв

Ваш коментар