Версія для друку Версія для друку

Якщо спадкодавець іноземець

Відповідно до статті 1221 Цивільного кодексу України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Винятки із загального правила стосуються випадків, коли спадкодавець є громадянином іноземної держави.
У цьому разі нотаріуси керуються Законом України «Про міжнародне приватне право». Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, укладеною між країнами СНД 22.01.1993, яка набула чинності для України з 14.04.1995, та Протоколу до Конвенції від 28.03.1997. двосторонніми та багатосторонніми міжнародними договорами у сфері міжнародно-правового співробітництва за участю України.
Так, якщо спадкодавець, якому належало майно на території України, мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається на підставі Закону України “Про міжнародне приватне право”. Розділ X Закону України “Про міжнародне приватне право” (далі — Закон) містить колізійні норми щодо спадкування, тобто норми, що визначають право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом. Однак спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, — правом України (стаття 71 Закону).
Аналогічні правила щодо визначення місця відкриття спадщини містяться і в Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (далі — Конвенція).
Згідно із статтею 48 Конвенції провадження по справах про спадкування рухомого майна компетентні вести установи Договірної Сторони, на території якої мав місце проживання спадкодавець у момент своєї смерті.
Провадження по справах про спадкування нерухомого майна компетентні вести установи Договірної Сторони, на території якої знаходиться майно.
Якщо спадкодавець на день смерті проживав на території однієї з Договірних Сторін, і до складу спадкового майна входять грошові вклади, то для вирішення питання щодо оформлення спадкових справ потрібно звертатися до компетентних органів Договірної Сторони, на території якої спадкодавець проживав на день своєї смерті.
Якщо спадкується нерухоме майно, то потрібно звертатися до компетентної установи Договірної Сторони, на території якої знаходиться це майно.
Якщо міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж встановлені Законом України “Про міжнародне приватне право”, застосовуються правила цього міжнародного договору (стаття 3 Закону).
Що стосується заповіту, то здатність особи до складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і його скасування визначаються за правом тієї країни, де заповідач мав місце проживання в момент складання акта. Однак заповіт або його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недотримання форми, якщо остання задовольняє вимогам права місця його складання.
З метою визначення кола спадкоємців та перевірки достовірності поданої спадкоємцями інформації про наявність або відсутність інших спадкоємців за законом або за заповітом, нотаріус формує запит про надання правової допомоги, адресований компетентним органам іноземної країни, з урахуванням положень міжнародних договорів України.

В. Іванишинець,
приватний нотаріус Іршавського районного нотаріального округу

Ваш отзыв

Ваш коментар