Версія для друку Версія для друку

Сім’я . Регулювання сімейних відносин

Сімейний кодекс України є основним законодавчим актом у сфері регулювання сімейних відносин.

Сім’я розглядається як соціальний інститут і водночас як союз конкретних осіб. Сімейний кодекс покликаний зміцнити сім’ю насамперед як соціальний інститут . Така мета може бути досягнута завдяки державній підтримці сім’ ї, про яку йдеться у ст. 5 СК. Зміцнення сім’ї здійснюватиметься завдяки справедливому та розумному регулюванню відносин між її членами, завдяки утвердженню добросовісності у їхній поведінці. Зміцнення сім’ї як соціального інституту є одночасним зміцненням конкретної сім’ї і навпаки.

Сім’я як союз кількох людей – дружини і чоловіка, батьків та дітей – може бути міцною лише у тому випадку, коли кожен буде усвідомлювати  свої обов’язки і діятиме відповідним чином , а «двигуном» виконання цих обов’язків буде почуття любові та поваги, внутрішньої потреби та необхідності бути потрібним один одному.

Найміцнішим у сім’ї є почуття обов’язку перед матір’ю, батьком та дітьми. Сімейний кодекс містить чимало норм на його утвердження. Так, встановлено, що кожна дитина, а не лише дочка чи син, які є повнолітніми зобов’язані піклуватися про батьків. Батьки зобов’язані виховувати дітей, піклуватися про їх духовний і фізичний розвиток .

Загальна декларація прав людини проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року у частині третій статі 16 називає сім’ю природним та основним осередком суспільства.

Сім’я є найкращим осередком для благополуччя дітей . У сімейному кодексі є багато новел, які покликані забезпечити це , і чи не найголовнішою з них є розширення можливості судового визнання у разі народження дитини жінкою, яка не перебуває у шлюбі.

Кодекс сприяє трактуванню дитини як рівноправного члена сім’ї за столом переговорів щодо умов її життя, як того хто має власну гідність і право на повагу до неї. Сімейний кодекс посилює охорону прав дитини, прикладом чого можуть бути нові підходи до підстав встановлення батьківства, відновлення інституту патронату.

Сімейний кодекс утверджує право дружини та чоловіка на власну гідність, на рівноправність та розширює можливості щодо їх здійснення. Даний нормативний документ засвідчує вихід України на європейський і світовий рівень розв’язання проблем і регулювання відносин між жінкою та чоловіком , подолання старих, що склалися впродовж століть , бар’єрів між жінкою та чоловіком, обрання однакового підходу до жінки та чоловіка як людини.

Сімейний кодекс направлений на утвердження ідеології ненасильства.

У відповідності до ст. 21 Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка , зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану . Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

Начальник відділу ДРАЦС

реєстраційної служби

Іршавського районного управління юстиції                                   Н.В. Микита

Ваш отзыв

Ваш коментар