Версія для друку Версія для друку

Безпечна експлуатація деревообробних верстатів з ручним подаванням матеріалів

Нормативне забезпечення безпечної роботи верстатників деревообробних верстатів з ручним подаванням матеріалів
Аналіз нещасних випадків у деревообробній промисловості нашого району і на ріні держави у цілому свідчить про те, що найбільш травматичним є деревообробний верстат з ручним подаванням матеріалів до різального інструменту. При цьому більшість нещасних випадків пов’язані з допилюванням матеріалів, обробкою коротких (дрібних) матеріалів або тих матеріалів, що мають неоднорідності (наприклад, сучки), та за їх наслідками відносяться до тяжких. На жаль, про необхідність використання спеціальних пристроїв для запобігання травмуванню відповідальні особи та самі потерпілі розуміють, як правило, після травмування рук.
Розглянемо нормативні вимоги безпеки праці на деревообробних верстатах з ручним подаванням матеріалів до різального інструменту.
Нормативна база
В Україні є чинними стандарти:
— державні стандарти ДСТУ 1626-92 «Верстати універсальні побутові деревообробні. Технiчнi умови»; ДСТУ 2578-94 «Автоматизація метало- i деревообробного устаткування. Система «Устаткування-оператор-пристрій індикації». Загальні технічні вимоги i вимоги безпеки»; ДСТУ 2753-94 «Устаткування метало- та деревообробне. Верстати деревообробні побутові. Вимоги безпеки»; ДСТУ 2807-94 «Устаткування метало- i деревообробне. Загальні вимоги безпеки i методи випробувань»;
— європейські стандарти ДСТУ EN 848-1:2006 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати для одностороннього фрезерування обертовим інструментом. Частина 1. Одношпиндельні вертикально-фрезерні верстати»; ДСТУ EN 860:2006 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати рейсмусові односторонні»; ДСТУ EN 1218-1:2006 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорiзнi. Частина 1. Односторонні шипорiзнi верстати з пересувним столом»; ДСТУ EN 940:2007 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати деревообробні комбіновані»; а також ДСТУ EN 1870-1:2007 «Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопильнi» (складається з 8 частин).
Забезпечення оператора деревообробних верстатів. Вимоги до оператора.
Особа, яка допускаються до виконання робіт на деревообробному верстаті, повинна: мати професійну підготовку (наприклад, столяра); пройти інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з урахуванням специфіки виконуваних робіт; не мати медичних протипоказань щодо роботи на деревообробних верстатах (розділ 7.4 НПАОП 20.0-1.02-05).
Засоби індивідуального захисту.
Під час роботи на деревообробних верстатах верстатник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників деревообробної промисловості (НПАОП 20.0-3.10-05).
Верстатник забезпечується для захисту органів слуху під час роботи на деревообробному верстаті при рівні шуму 85 дБ і вище протишумовими навушниками за ГОСТ 12.4.051-87 «Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань» або ДСТУ EN 352-1-2002; під час виконання робіт, пов’язаних з можливістю ураження очей (викидання різальним інструментом тріски) — захисними окулярами згідно з ГОСТ 12.4.013-85Е; під час виконання шліфувальних робіт — засобами захисту органів дихання згідно з ГОСТ 12.4.041-89 «Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтруючі. Загальні технічні вимоги» (п. 7.2.8, п. 7.2.9, п. 7.2.11 НПАОП 20.0-1.02-05).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На верстатах з обертовим різальним інструментом не допускається робота в захисних рукавицях. Рукави спецодягу мають бути застібнутими.
Вимоги до верстата.
Кожний верстат, крім інвентарного номера, повинен мати: список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому; табличку із зазначенням особи, відповідальної за його технічний стан та безпечну експлуатацію; інструкція з охорони праці (п. 4.1.2 НПАОП 0.00-1.30-01).
Електрообладнання верстата підлягає періодичному (не рідше 1 разу на 6 років) випробуванню в порядку, визначеному Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (п. 4.1.28 НПАОП 0.00-1.30-01).
Робоче місце верстатника (компоновка, освітлення, вентиляція тощо) повинно відповідати нормам електробезпеки, санітарно-гігієнічним і пожежним нормативам. При обробці матеріалів вагою понад 20 кг верстат слід забезпечувати вантажопідіймальним пристроєм. На робочому місці верстатника повинен бути дерев’яний трап.
Робоча поверхня верстата влаштовується на висоті 0,8 м від рівня підлоги. Різальний інструмент повинен бути збалансованим і не мати радіального биття. Незалежно від місця розташування різальний інструмент повинен бути огороджений, в тому числі його неробоча (задня) частина — суцільною нерухомою огорожею.
На робочому столі верстата слід влаштувати паралельно площині різального інструменту напрямну лінійку. Позаду різального інструменту (дискової пили) в одній площині з ним на відстані 10 мм від вершини зуба різального інструменту улаштовується розклинюючий ніж, товщина якого дорівнює ширині пропилу. На круглопильному верстаті для повздовжнього розпилювання деревини ширина щілини для різального інструменту у столі верстата повинна не перевищувати 10 мм. На верстаті з ножовим валом та головкою різальні кромки ножа повинні виступати за притискні клинки (губки) ножових валів і головок не більше ніж на 2 мм; не можна встановлювати підкладки під час встановлення ножів (п. 6.2.29, п. 6.3.48 НПАОП 20.0-1.02-05).

Андрій ЛУТАК,
страховий експерт з охорони праці відділення ВД Фонду в Іршавському районі

Ваш отзыв

Ваш коментар