Версія для друку Версія для друку

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В умовах проведення земельної реформи набуває особливого значення державна реєстрація прав на землю. Наголосимо, що у зв’язку з прийняттям 7 липня 2011 року Закону України «Про державний земельний кадастр» в Україні була запроваджена так звана «дуальна система» ведення кадастру і реєстрації прав. При цьому одна структура веде базу даних на земельні ділянки, а інша – здійснює реєстрацію прав на них. Правова регламентація земельних реєстраційних відносин, як слушно зазначають провідні науковці, за своїм змістом є досить ефективною.

Державна реєстрація прав на землю є офіційним визнанням і підтвердженням державою фактів виникнення, переходу або припинення прав власності, користування, зокрема права оренди землі, їх обмежень, земельних сервітутів тощо, що супроводжуються внесенням даних про зареєстровані права до Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та їх обтяжень.

Акцентуємо увагу, що 1 липня 2004 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Тим самим було’зафіксоване проходження важливого, рубіжного етапу на шляху в нашій державі нової, цивілізованої системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Наголосимо, що зазначений Закон набув чинності лише 1 січня 2013 р.

Звернімо увагу на те, що Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» визнає всі права на земельні ділянки, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. навіть у разі відсутності їх державної реєстрації, передбаченої цим Законом, за умов якщо реєстрація права була проведена відповідно до законодавства , що діяло на момент їх виникнення, або якщо на момент виникнення прав діяло законодавство, яке не передбачало обов’язкової реєстрації цих прав. Таким чином, видані до 1 січня 2013 р. державні акти на право власності на земельні ділянки зберігатимуть свою чинність і після 1 січня 2013 р. – до тих пір, доки існуватиме відповідна земельна ділянка як об’єкт цивільних прав. Зазначимо, що реєстрація прав на землю – це юридично визначена, поліфункціональна, вольова діяльність суб’єктів земельних реєстраційних відносин, що спрямована на внесення передбачених законодавством належно отриманих даних у спеціально призначені для цього офіційні документи уповноваженими державою органами за встановленою процедурою з метою виникнення, зміни або припинення відповідних прав на землю у належних заінтересованих осіб, які її ініціюють, та утвердження останніх як суб’єктів зазначених легалізованих прав.

Зазначимо, що згідно з Земельним кодексом України – право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. І також, що земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування та державної реєстрації права власності на неї. При цьому, державна реєстрація прав на земельні ділянки здійснюється лише після реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на відповідну земельну ділянку за місцем розташування земельних ділянок відповідним Державним кадастровим реєстратором територіального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Поземельна книга є документом Державного земельного кадастру , який містить такі відомості про земельну ділянку як: кадастровий номер, площа, місцезнаходження, склад угідь, цільове призначення, нормативно грошова оцінка і т.д.

Згідно із Законом України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно яке розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, іноземцям та особам без громадянства.

Акцентуємо вашу увагу, що державна реєстрація прав проводиться на підставі: договорів, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, державних актів на право власності на землю, рішень судів.

Доречно зазначити, що і нотаріуси наділені повноваженнями у сфері державної реєстрації прав, здійснюючи так звану «вторинну» реєстрацію прав . Так, державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення ( тобто до 1 січня 2013 р.) під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія.

Отже, державна реєстрація прав на землю в Україні набирає обертів. Сьогодні в Україні за чинним законодавством діють дві системи державної реєстрації: самих ділянок і прав на них.

Така система забезпечує на сьогоднішній день більш ефективну і прозору реєстрацію земельних ділянок і також речових прав на них.

 

Іван ХУДАН,

головний спеціаліст відділу ДРРП реєстраційної служби Іршавського РУЮ

Ваш отзыв

Ваш коментар