- Нове життя - https://nz-ir.com -

НА ДОПОМОГУ РОБОТОДАВЦЮ

Створюючи підприємство або починаючи власний бізнес, роботодавці не задумуються про наслідки нещасного випадку або аварії, які можуть статися в їхній організації або установі.

В умовах сьогодення, коли призупинено перевірки підприємств із дотримання правил охорони праці, а підприємці не звикли звертатись за консультаціями до фахівців, у більшості випадків, вони звертаються за консультацією тільки після нещасного випадку, аварії або перевірки і отримання припису або подання. Директори підприємств і підприємці займаються організацією служби охорони праці та розробкою документації з питань охорони праці на підприємстві лише після перевірок та отримання приписів або подань.

На сьогоднішній день швидке навчання, орієнтація в нормативних документах, пошук посадових інструкцій, інструкцій по охороні праці, ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці (вступного, первинного, повторних) і іншої інформаційної бази, пов’язаної з охороною праці на підприємстві, стало актуальним по численних причинах.

Однією з таких причин є поява величезної кількості виробничих підприємств (фірм) з штатом менше 20 або менше 50 працівників. У даній ситуації стало недоцільно вводити в штат підприємства, на окрему посаду, інженера з охороні праці.

А можна було б уникнути багатьох проблем, якби роботу по створенню безпечних умов праці, зменшенню ризиків травмування працівників на підприємстві здійснював підготовлений спеціаліст з охорони праці.

Достатньо керуючись ст. 15 Закону про охорону праці, просто призначити на посаду інженера з охорони праці стороннього спеціаліста на договірних засадах, або по сумісництву

Такий підхід до рішення питання вимагає від новопризначеного на дану посаду працівника достатньо глибоких знань в сфері охорони праці, але, як показує практика, предмет «охорона праці», під час навчання в загальноосвітніх закладах, більшість учнів і студентів проходили стороною і без жодної зацікавленості.

Тепер зацікавленість з’явилася, але читати товсті книги в даній сфері часу зовсім немає….

Що ж робити в даній ситуації?

Перші кроки, які повинен зробити роботодавець або спеціаліст з охорони праці, це:

1) розробити та затвердити документи підприємства з охорони праці згідно з рекомендованим переліком;

завести, прошнурувати, пронумерувати та закріпити печаткою журнали з охорони праці та безпечного проведення робіт;

підготувати всі необхідні розпорядчі накази по організації системи управління охороною праці (СУОП);

підготувати необхідні документи для отримання підприємством дозволу на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки, якщо такі на підприємстві є;

проконтролювати забезпечення підрозділів підприємства та працівників необхідними правилами, положеннями та інструкціями з охорони праці;

У процесі роботи роботодавець або інженер з охорони праці повинен:

а) проводити вступний інструктаж з охорони праці працівникам при прийомі на роботу;

організувати проведення первинного та періодичних інструктажів на робочих місцях;

в) організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників;

г) організувати навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці та спеціальне навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою;

д) організувати забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту;

е) проводити розслідування нещасних випадків; є) проводити атестацію робочих місць;

ж) оформити куток з охорони праці для проведення навчання та інструктажів;

з) проводити оперативний контроль за станом охорони праці та безпечного виконання робіт шляхом проведення перевірок згідно з методикою та видання приписів на виконання виявлених порушень.

Потрібно зазначити, що у сьогоднішній ситуації значну роль у забезпеченні безпеки працівників відіграє  роботодавець. Від того, на якому рівні, яким чином налагоджено здійснення відомчого нагляду на підприємствах, безпосереднім чином залежить стан безпеки виробництва та працівників. Тому питання охорони праці мають залишатися пріоритетними для роботодавця, бути постійно у його полі зору.

 

Андрій ЛУТАК,

завідувач сектором − страховий експерт з охорони праці.