- Нове життя - https://nz-ir.com -

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ВІДСТОЯНО

Завдяки принциповій позиції ЦК Профспілки працівників культури, яку очолює заслужений працівник культури України Перелигіна Людмила Федорівна, трудових колективів та профспілкових організацій всіх рівнів в регіонах, при підтримці Міністерства культури України, вдалось не допустити впровадження пропозицій Мінфіну, зазначених в проекті Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, спрямованих на звуження визначених державою соціальних гарантій працівників культури та знищення культури в цілому.

Спільними зусиллями вдалось на всеукраїнському рівні завадити порушенню конституційних прав працівників галузі:  педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування буде виплачуватися надбавка у розмірі до 20% посадового окладу (ставки заробітної плати); працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, виплачуватиметься надбавка у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати);

Зазначені виплати у 2014 році при внесенні змін до бюджету скорочені не були.

Прийнято рішення про збереження в 2014 році обсягу педагогічного навантаження 18 годин на тиждень. Незмінним залишиться педагогічне навантаження вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об›єднань позашкільних  навчальних закладів, а також педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

Окрім того, виконання Конституції України, актів законодавчої і виконавчої влади означає виконання органами місцевого самоврядування їх конституційних та інших обов’язків.

 Враховуючи, що працівники державних і комунальних клубних закладів, парків культури і відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля є найменш захищеними в питаннях соціального захисту та в зв’язку із складною фінансово-економічною ситуацією в державі,  Профспілка працівників культури України  змушена погодити проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, і таке інше за вислугу років, допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» у запропонованій Міністерством соціальної політики України редакції.

Зазначену постанову КМУ буде запроваджено замість діючої на сьогодні постанови КМУ від 15.09.2010 р. № 840 р. «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».

В той же час, враховуючи, що законом «Про культуру» визначено право всіх працівників у сфері культури, педагогічних працівників закладів освіти сфери культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, на одержання доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, Профспілка залишає за собою право домагатися необхідності прийняття такої ж постанови для всіх категорій працівників культури.

Оксана СІДОР,

голова РК профспілки працівників культури району.