Версія для друку Версія для друку

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ, БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ – КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК РОБОТОДАВЦЯ

28 квітня цього року Україна разом із міжнародною спільнотою у черговий раз буде відзначати День охорони праці для того, щоб привернути увагу громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню виробничого травматизму та професійним захворюванням на робочому місці. Тому хочеться ще раз звернути увагу громадян на те, що Конституція України гарантує конституційні права кожного громадянина України на належні безпечні і здорові умови праці та пріоритету життя і здоров’я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності.

За створення належних, безпечних і здорових умов праці повну відповідальність несе роботодавець, для чого він зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі підприємства умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання чинного законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

До виконання робіт на машинах і обладнанні допускаються працівники, які пройшли навчання, склали іспити, кваліфікаційні комісії та одержали відповідне посвідчення, пройшли вступний і первинний інструктажі з питань охорони праці, з пожежно-технічного мінімуму та не мають медичних протипоказань.

Відповідно до вимог чинного законодавства, працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично у процесі роботи повинні проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Відповідальними за організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві є роботодавець, у структурних підрозділах – керівники цих підрозділів.

Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба охорони праці або працівник, на якого роботодавцем покладені ці обов’язки.

Працівники, які працюють в електрифікованих технологічних установках або з електроінструментом (працівники електротехнологічні), допускаються до роботи після проходження інструктажу з електробезпеки під час роботи у даній електроустановці з оформленням у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на групу І має проводити працівник, відповідальний за електрогосподарство, або за його письмовим розпорядженням – працівник із складу електротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видача посвідчень працівникам з групою І не вимагається.

Відповідно до вимог чинного законодавства, працівники підприємства проходять спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

При виявленні у працівників ознак професійного захворювання або погіршення стану здоров’я внаслідок впливу шкідливих або небезпечних виробничих факторів роботодавець, на підставі медичних показань, повинен перевести їх на іншу роботу у встановленому порядку.

У разі ухилення працівника від проходження обов’язкових медичних оглядів роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Коли для виконання робіт залучаються працівники з інших підприємств, а також під час проходження виробничої практики студентами вузів та учнями профтехучилищ роботодавець: забезпечує проведення інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки кожного із зазначених працівників; призначає спеціаліста, відповідального за безпечне ведення робіт; не допускає використання зазначених працівників на роботах, не передбачених
договором.

Спеціальний одяг, засоби індивідуального захисту, захисні та запобіжні пристрої, облаштування території і робочих місць, режими праці та відпочинку – це основа здоров’я і життя працюючих.

Усі працівники залежно від професії та виконуваних робіт забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Типовими нормами. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної працівником роботи, не мати пошкоджень, елементів, що звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що рухаються або обертаються.

Андрій Лутак,

завідувач сектором, страховий експерт із охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду в Іршавькому районі.

Ваш отзыв

Ваш коментар