Версія для друку Версія для друку

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ШЛЮБУ

Юридичне оформлення шлюбу відбувається шляхом його державної реєстрації, яка має конститутивне (правостворююче) значення, оскільки тільки шлюб, зареєстрований у встановленому порядку, породжує правові наслідки.

Державна реєстрація ‒ обов’язковий елемент шлюбу, який встановлений для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства Держава заінтересована у зміцненні та стабільності шлюбу, вона встановлює контроль за укладенням шлюбу і визнає дійсним лише шлюб, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану, за винятком випадків укладення шлюбів за релігійними обрядами до утворення або відновлення державних органів реєстрації актів цивільного стану. Саме з моменту реєстрації шлюбу виникають права й обов’язки чоловіка і жінки як подружжя. При цьому право державної реєстрації шлюбу належить певному органу ‒  державному органу реєстрації актів цивільного стану.

Реєстрація шлюбу, яка є актом державного визнання шлюбу, забезпечує додержання умов його укладення, що відповідає державним та суспільним інтересам та інтересам подружжя та дітей. Державна реєстрація шлюбу має не лише конститутивне значення, але й доказове, оскільки актові записи, що здійснені в органах державної реєстрації актів цивільного стану є безспірним доказом факту, засвідчених ними обставин, та не підлягає доказуванню.

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором особисто. Ця норма закріплює правило щодо необхідності обов’язкової присутності майбутнього подружжя при подачі заяви про реєстрацію шлюбу, що відповідає загальним вимогам стосовно добровільності укладення шлюбу. Особиста присутність осіб, які бажають подати заяву про реєстрацію шлюбу, свідчить про намір чоловіка і жінки укласти шлюб, які висловили своє волевиявлення шляхом подачі до органу ДРАЦС. Якщо жінка та/ або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов’язками як майбутнього подружжя та попередити про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу. Дане положення статті 29 Сімейного кодексу України спрямоване на забезпечення стабільності шлюбу,  уникнення інцидентів між подружжям. Наречені повинні мати уявлення про ті підстави, які перешкоджають реєстрації шлюбу, можуть тягнути за собою визнання його недійсним у майбутньому, а також про права і обов’язки подружжя, права та обов’язки матері батька і дитини.

Держава забезпечує створення умов для медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. Сімейний кодекс України ввів можливість для осіб, що одружуються, провести медичне обстеження до укладення шлюбу, що спрямоване на попередження ймовірних спадкових захворювань, небезпечних для народжуваних у шлюбі дітей, а також серйозних захворювань самих чоловіка та жінки. Порядок здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11. 2002 року.

Держава гарантує, що результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише особам, які подали заяву про реєстрацію шлюбу.

Чинне законодавство України не передбачає в якості однієї з підстав для відмови у реєстрації шлюбу медичні показники, адже шлюб можна укласти незалежно від віку осіб, які мають намір його укласти, та стану  здоров’я, головне, щоб на це була згода майбутнього подружжя.

Відповідно до ст. 32 Сімейного кодексу України п. 4 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» шлюб реєструється органами державної реєстрації актів цивільного стану після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Зазначений термін встановлюється для того, щоб перевірити серйозність намірів осіб, які бажають взяти шлюб, а також слугує цілям попередження реєстрації легковажних шлюбів. Реєстрація шлюбу призначається з урахуванням побажань нареченого і нареченої на певний день тижня з вказівкою на конкретний час реєстрації.

Сімейний кодекс України передбачає можливість реєстрації шлюбу безпосередньо в день подання заяви про реєстрацію шлюбу. Так, відповідно до ч.2 статті 32 Сімейного кодексу у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого (що підтверджується відповідними документами), шлюб реєструється у день подання заяви про реєстрацію шлюбу.

За загальним правилом, шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану, куди й було подано заяву про реєстрацію шлюбу. За бажанням наречених реєстрація шлюбу відбувається урочисто. Крім того, за заявою наречених реєстрація шлюбу може бути проведена у присутності запрошених. Частина 2 статті 30 Сімейного кодексу України надає можливість нареченим за їх заявою зареєструвати шлюб за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони з поважних причин не можуть прибути до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

Присутність нареченого та нареченої в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою, адже шлюб ‒ це особисто-правовий союз чоловіка і жінки.

Існування зазначеної норми є цілком виправданим, оскільки присутність обох наречених при реєстрації дає можливість посадовій особі органу державної реєстрації актів цивільного стану зайвий раз переконатися у добровільності їх вступу до шлюбу і наявності взаємної згоди на це.

Здійснюючи аналіз державної реєстрації шлюбу в районі, протягом останніх років відмічається наступна тенденція: у 2010 році в районі було зареєстровано 709 шлюбів, з яких 120 зареєстровано у відділі ДРАЦС райуправлінння юстиції, в 2011 році зареєстровано 809 шлюбів, з яких 140 – по відділу ДРАЦС, у 2012 році реєстрація шлюбу склала 727, з них по відділу ДРАЦС ‒ 114, за 11 місяців 2013 року зареєстровано 607 шлюбів, з яких 83 складено по відділу ДРАЦС реєстраційної служби районного управління юстиції. Протягом всіх наведених років найбільша реєстрація шлюбів здійснювалася по Іршавському відділу ДРАЦС.

Відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби  районного управління юстиції з жовтня 2013 року має можливість проводити реєстрацію шлюбу не лише в залі урочистих подій відділу, розташованому за адресою: м. Іршава, провулок Шевченка, № 3, а й в приміщенні залу урочистих подій Іршавської міської ради за адресою: площа Народна, № 2. Проведення урочистої реєстрації шлюбу в будівлі Іршавської міської ради не являється виїзною реєстрацією шлюбу, оскільки дане приміщення використовується головним управлінням юстиції в Закарпатській області на правах оренди.

Тетяна Коростіль,

начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Іршавського районного управління юстиції.

Ваш отзыв

Ваш коментар