Версія для друку Версія для друку

ХТО ПОВИНЕН ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДІТЕЙ РОБОТОЮ

Прокуратурою району проведено перевірку додержання вимог Законів України з питань працевлаштування неповнолітніх, захисту їх трудових прав у результаті якої виявлено ряд порушень.

Незважаючи на актуальність питання щодо використання дитячої праці, відповідальними органами виконавчої влади не забезпечується своєчасне виявлення порушень трудових прав дітей та їх поновлення.

Через відсутність системної роботи на даному напрямку, не проведення аналізу щодо працевлаштування неповнолітніх цими органами протягом поточного року порушення трудових прав не виявлялись, а проведені перевірки стали безрезультативними.

У всіх закладах у яких проведено перевірки (кафе-бар «Стас», кафе «Дежав’ю», ресторан «Іллара», піццерія «Чебурашка») взагалі не працювали неповнолітні, відповідно і результатів такі перевірки не мали.

Водночас прокуратурою району встановлені факти порушень підприємцями району Кодексу про працю України щодо невиконання трудового договору та виплати неповнолітнім мінімального розміру заробітної плати, порушення законодавства при проходженні виробничої практики учнями ліцею та при працевлаштуванні осіб, які не досягли 18 років.

Наприклад, у трудовому договорі укладеному 11 червня 2013 року між приватним підприємцем з неповнолітньою Ганною, в порушення вимог ст. 95 КЗпП України пунктом 3 договору встановлено розмір заробітної плати працівника у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати.

Таким чином, встановлений в угоді розмір заробітної плати не відповідає вимогам чинного законодавства про працю.

Відповідно до трудового договору від 30 травня 2013 року, укладеного між приватним підприємцем та неповнолітньою Мариною, передбачено оплачувати працівнику 1150 гривень на місяць. Проте перевіркою встановлено, що неповнолітній заробітна плата у визначеному розмірі не виплачувалась, внаслідок чого 1 липня 2013 року вона звільнилася з роботи за власним бажанням.

Перевірки на згаданих підприємствах відповідальними службами не проводились і вказані порушення трудових прав дітей не виявлялись, що свідчить про неналежний контроль за додержанням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, установах, організаціях. Зазначені порушення прав дітей були виявлені тільки в ході прокурорської перевірки.

Поза увагою служб залишилися підприємства, установи, організації, де неповнолітні проходять виробничу практику.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про професійно-технічну освіту» законодавство України в галузі професійно-технічної освіти обов’язкове для застосування  на  території  України  незалежно  від  форм  власності  та підпорядкування закладів і установ професійно-технічної освіти.

Одним із основних, гарантованих державою завдань даного закону є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення.

Проте, як встановлено проведеною перевіркою, вказані норми закону в діяльності ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» не виконуються. Так, відповідно до відомостей персонального розподілу випускників за спеціальностями, журналу реєстрації направлень на роботу та карток працевлаштування випускників у 2013 році із 141 випускників 49 залишилися не працевлаштовані.

Таким чином, більш ніж 30 % випускників ліцею, які навчались за державним замовленням, не продовжили навчання та працевлаштувались за здобутими професіями.

Крім того, проведеною перевіркою в ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» виявлено, що на підприємствах району допускаються порушення при прийнятті випускників ліцею на роботу.

Так, адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю у наказі про прийняття на роботу двох випускників електрогазозварювальниками, встановлено випробувальний термін один місяць.

Відповідно до статті 26. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Проведеною перевіркою встановлено, що протягом 2013 року до центру зайнятості у пошуку роботи звернулося 14 неповнолітніх осіб, в тому числі одна дитина -сирота. Протягом цього періоду працевлаштовані 10 осіб, з яких 8 у неповнолітньому віці.

Встановлено, що районним центром зайнятості неповнолітні направляються на професійне навчання без урахування потреби ринку праці, в результаті чого працевлаштовуються на робочі місця не за здобутими професіями .

Крім того, спеціалістами районного центру зайнятості реєструються трудові договори укладені з неповнолітніми з порушенням вимог трудового законодавства.

Наприклад, у трудовому договорі від 30 травня 2013 року укладеному приватним підприємцем з неповнолітньою зазначено, що трудовий договір розірвано 17 травня 2013 року, тобто до того часу, як його укладено. Водночас зазначений договір зареєсторований працівниками відділу по роботі з роботодавцями у районному центрі зайнятості.

Гострою залишається проблема забезпечення робочими місцями випускників шкіл та училищ.

Так, у 2013 році із 141 випускників профтехучилищ 49 не працевлаштовані, з 977 випускників загальноосвітніх шкіл 323 залишилися незайнятими.

Статистичні дані свідчать про те, що неповнолітні, які потребують працевлаштування, з кожним роком все менше звертаються до служб зайнятості, так як не в повному обсязі задовольняються їх потребу щодо працевлаштування. За результатами перевірки прокуратурою району внесено рішення про усунення виявлених порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

 

Неля Горзов,

прокурор прокуратури району, радник юстиції.

Ваш отзыв

Ваш коментар