- Нове життя - https://nz-ir.com -

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Відділ інформаційних технологій та обліку платників податків ДПІ в Іршавському районі повідомляє, що наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 №454 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за № 1628/24160) затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів в один із таких способів:
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису відпові-дальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою
(за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти.
Звіт, надісланий поштою, не вважається поданим.
Електронна форма звіту до органів доходів і зборів формується страхувальником з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються в органі доходів і зборів за місцем взяття на облік та розміщені на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.
Звітність в електронному вигляді платникам необхідно надсилати на єдину адресу Інформаційного порталу Міністерства доходів і зборів України zvit@sta.gov.ua
Звіт на паперовому носії заповнюється українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без помарок та виправлень. У разі незаповнення того чи іншого рядка звіту через відсутність операції цей рядок прокреслюється.
Звіти про суми нарахованого єдиного внеску необхідно надавати до Центру обслуговування платників податків ДПІ в Іршавському районі за адресою: м.Іршава, вул.Шевченка, 37.
ДПІ в Іршавському районі.