- Нове життя - https://nz-ir.com -

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ – ІНСТРУМЕНТ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Сучасна сфера господарювання характе-ризується не тільки швидкими темпами зміни законодавчої бази, а й систематичним дефіцитом державного бюджету, що призводить не до політики забезпечення сталого розвитку, а його наповнення будь-якими способами.

В таких умовах ніхто не  може бути впевненим, що господарська діяльність не завдасть клопотів у формі штрафів та інших санкцій. Тому підприємства зобов’язані створити надійний механізм захисту та сформувати свою юридичну та економічну безпеку.

Одним із найбільш дієвих механізмів такого захисту є податковий аудит.

Висококваліфіковані працівники аудиторської фірми «Респект-Конфіденц» на базі багаторічного досвіду (на ринку аудиторських послуг з 1994 року) розробили унікальну методику проведення податкового аудиту, що дозволяє виявити податкові ризики в діяльності суб’єктів господарювання та завчасно їх попередити.

Така методика повністю адаптована під вимоги міжнародних стандартів аудиту та враховує всі особливості Податкового кодексу України, заснована на власних, унікальних методиках перевірки з урахуванням багаторічного досвіду роботи.

Очікуваним результатом від податкового аудиту стане:

Для керівника: впевненість у правильності обчислення податків та уникнення неприємних штрафів; контроль за роботою бухгалтерії; консультування з питань оптимізації оподаткування.

Для бухгалтера: впевненість у правильності своєї роботи; можливість консультування у висококваліфікованих спеціалістів з питань оподаткування; перевірка зовнішньою, незалежною стороною системи податкового обліку.

Для власників підприємства: впевненість у правильному налагоджені системи податкового обліку на підприємстві, а відтак захист від будь-якого тиску з боку податкових органів; вирішення поточних питань діяльності підприємства за участю висококваліфікованих аудиторів; підтримка власного іміджу та можливість отримати постійного висококваліфікованого аудитора.

Податковий аудит – інструмент відповідаль-ного бізнесу, що враховує як інтереси суспільства, так і власні інтереси. Це нова форма в оптимізації бізнес-процесів на підприємствах, що притаманно високо розвинутим ринковим економікам.

Грета ЧЕГІЛЬ.