Версія для друку Версія для друку

ОТРИМУЙ КВАЛІФІКОВАНУ ДОПОМОГУ

У житті часто виникають питання, для вирішення яких потрібно звернутися до установ, організацій, органів, посадовців. Існуючі механізми отримання пояснень та звернень громадян спрямовані на забезпечення відкритості влади, підтримання взаємозв’язків між нею та людьми. Правовою основою для функціонування механізмів реалізації права людини на звернення є ст. 40 Конституції України та стаття 5 Закону України «Про звернення громадян». Згідно з ними, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Розрізняють такі види звернень: зауваження і пропозиції; заява або клопотання щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав й законних інтересів; скарга про порушення прав та інтересів. Звернення може бути усним або письмовим. Усне звернення громадянин викладає на особистому прийомі, і посадова особа записує його в журналі (книзі) прийому. Якщо заява або скарга не можуть бути вирішені одразу, вони викладаються в письмовій формі і далі розглядаються в тому ж порядку, що й письмові. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто, або через уповноважену ним особу. Про результати розгляду заявнику повідомлять в письмовій або усній формі (за його бажанням)

Для того, щоб звернення розглянули належним чином і на нього було дано відповідь, воно має мати всі необхідні складові частини: прізвище, ім’я, по батькові громадянина, що звернувся; місце його проживання; суть порушеного питання; зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги. Неодмінним є підпис та дата. Анонімні заяви не підлягають розгляду.

Практично всі звернення розглядаються і вирішуються не довше одного місяця з дня їх надходження.

В структурному підрозділі Іршавської райдержадміністрації діє сектор по роботі із зверненнями громадян, завданням якого є організація особистого прийому громадян керівництвом, забезпечення своєчасного і кваліфікованого розгляду звернень, контроль за термінами виконання завдань, задоволення законних прав та інтересів громадян та надання консультативної допомоги тощо. Найбільше серед звернень за минулий рік надійшло відносно питань аграрної політики та земельних відносин. Також турбують мешканців району проблеми соціального захисту та житлово-комунального господарства.

Всі проблеми можна вирішити, але для цього потрібно знати, куди звертатись, та чітко викладати свої проблемні питання.

Ваш отзыв

Ваш коментар